Start

yt

 

 • tomatis-terapia270

  Terapia Tomatisa

  Metoda Tomatisa jest przełomową metodą treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego „uchem elektronicznym", pomaga min. w poprawie pamięci, koordynacji ruchowej, regulacji stanów emocjonalnych czy też motywacji do nauki. Zastosowanie:

   Zaburzenia mowy (wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy),
   Zaburzenia głosu (chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu),
   Zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD
   Zaburzenia ze spektrum autyzmu / autyzm, zespół Aspergera,
  Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego

BADANIE RYZYKA NIEDOSŁUCHU CENTRALNEGO

Oferta promocyjna dla przedszkoli i szkół.

 

Jeżeli Twoje dziecko:
zielony wymaga częstego powtarzania poleceń,
zielony mimo dużego wysiłku wkładanego w naukę ma nieadekwatne oceny w szkole,
zielony odrabianie zadań to wielogodzinna męka dla całej rodziny,
zielony długotrwała terapia logopedyczna nie przynosi oczekiwanych skutków,
zielony nie potrafi się skupić w pomieszczeniach o dużym natężeniu bodźców dźwiękowych, np. w sali lekcyjnej,
zielony niechętnie uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych oraz innych imprezach masowych, a niektóre dźwięki wyraźnie je irytują,
to może to oznaczać, że ma centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD).

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego w znacznym stopniu mogą wpłynąć na funkcjonowanie człowieka, zwłaszcza zaś na rozwój mowy, kompetencje komunikacyjne, czytanie i pisanie.
Wykonując test uwagi i lateralizacji słuchowej możesz sprawdzić, czy Twoje dziecko jest w grupie ryzyka niedosłuchu centralnego.

 

Tylko w maju i w czerwcu promocyjne ceny testu: 100 zł
Test jest wykonywany przez licencjonowanego specjalistę terapii metodą Tomatisa.
Cena regularna 150 zł.

 
Bezpłatne konsultacje logopedyczne 26 kwietnia 2014 - zapisz swoje dziecko już dziś! Zapraszamy!

Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" zaprasza na bezpłatne konlutacje logopedyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii "DWA słowa na DWA lata to o 270 za mało!"

 

konsultacje logopedyczne

 
Problemy rehabilitacji słuchu dzieci i młodzieży z implantami słuchowymi - Barcelona 13-15 marzec

W połowie marca br w Barcelonie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona rehabilitacji osób z implantami słuchowymi. Do stolicy Katalonii zjechali specjaliści z kilkudziesięciu krajów świata:między innymi z Kanady, Nowej Zelandii, Włoch, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Rosji, Ukrainy i Polski. Wśród osób reprezentujących nasz kraj znaleźli się lekarze i rehabilitanci z wiodących ośrodków zajmujących się wszczepianiem implantów słuchowych oraz rehabilitacją słuchu i mowy: Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z Kajetan oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy Banacha. Do udziału w obradach, jako jedyne spośród polskich placówek lecznictwa otwartego zostało zaproszone także nasze Centrum.


Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore od lat z powodzeniem prowadzi interdyscyplinarną rehabilitację dzieci i dorosłych z uszkodzeniami słuchu. Specjaliści pracujący w ośrodku stosują najnowsze metody terapeutyczne, zarówno konwencjonalne jak i niekonwencjonalne, wykorzystują też możliwości jakie daje nowoczesny sprzęt medyczny.

W Barcelonie omawiano najnowsze zdobycze i metody rehabilitacyjne osób z protezą narządu słuchu. Zgodnie podkreślano potrzebę wielospecjalistycznego podejścia do procesu rehabilitacji, omawiano korzyści płynące z wczesnego zaimplantowania dzieci pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
Specjaliści akcentowali też ogromną rolę rodziców w powodzeniu rehabilitacji dzieci. Wśród bloków tematycznych znalazły sie zagadnienia poświecone dzieciom niesłyszącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:porażonym mózgowo i autystycznym.
Organizatorem V Międzynarodowej Konferencji Rehabilitacji Słuchu była austriacka firma MED-EL, światowy lider w dziedzinie implantów słuchowych. Jej założyciele : dr Ingeborg Hochmair i prof.Erwin Hochmair od 30 lat koncentrując się na badaniach i rozwoju, opracowują wciąż nowe koncepcje i innowacyjne rozwiązania oparte na postepie naukowo-technologicznym w dziedzinie implantów słuchowych. Obecnie oddziały firmy działają w blisko 30 krajach świata.

 

 
Konferencja Naukowo-Medyczna pt. "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- teoria i praktyka."

"Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" była głównym tematem naukowo-medycznej konferencji, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

Zorganizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną i Fundację In Corpore konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy skierowana była do nauczycieli, terapeutów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas spotkania rozmawiano zarówno o teorii, jak i praktyce w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy z uwagi na ograniczenia rozwojowe nie są w stanie sprostać oczekiwaniom i wymaganiom szkolnym.

W dwóch blokach tematycznych, kolejni prelegenci prezentowali wyniki badań, opinie oraz propozycje działań w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegółowe zagadnienia, o których dyskutowano, dotyczyły m.in. sytuacji dzicka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wpływu terapii behawioralnej na niwelowanie zachowań niepożądanych, rewalidacji i oceny efektywności pracy z dzieckiem autystycznym, prawnych aspektów pomocy osobom niepełnosprawnym, zabiegów usprawniających pracę z dzieckiem, czy systemu i modeli wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w krajach europejskich.

 

 
IN CORPORE sposób na ferie

Dni ferii zimowych spędzonych w mieście wcale nie muszą przebiegać w taki sam sposób. Odpoczywając od szkoły można znaleźć ciekawy sposób na naukę z zabawą wśród rówieśników. Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore już po raz drugi realizowało receptę na wyjątkowy czas zimowego wypoczynku.
Od 20 stycznia do 31 stycznia każdy dzień rozpoczynał się od terapii Metodą Tomatisa, następnie odbywała się podróż do krainy działania. W krainie tej panowała radość, uśmiech, energia wyzwalana przez muzykę i taniec, gry i zabawy interakcyjne, kreacje plastyczne.

Nie ma nic lepszego niż poznawanie, wielozmysłowe doświadczanie,  odkrywanie i działanie! A IN CORPORE wie, jak to zapewnić o każdej porze roku.

 

Fotografie są znakomitym potwierdzeniem!

 

 
Sukces naszego podopiecznego. I Ty możesz pomóc Błażejowi!

 
Konferencja Inaugurująca Studia Podyplomowe 2014.01.17

Dnia 17 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Projekt ten obejmować będzie m. in. studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Neurologopedii Dziecięcej współfinansowane z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

 

Powitania szanownych gości i uczestników projektu dokonała Iwona Flanczewska-Rogalska. Konferencję uroczyście otworzyli dr Iwona Sosnowska-Wieczorek oraz dr Tomasz Grad, którzy to przedstawili wstępne informacje o planowanym projekcie. Pani Joanna Stępień - pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i równych szans odczytała list gratulacyjny wicemarszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego (do pobrania). Następnie prof. Andrzej Misiołek, senator RP omówił problem przed jakim stoi oświata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb edukacyjnych dzieci. W dalszej części konferencji Poseł  RP Marek Plura poruszył temat polskiej szkoły jako oręża w walce z wykluczeniem społecznym. Konferencję zakończył prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski z wykładem na temat nowych aspektów w diagnozie i terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Po konferencji kierownicy studiów omówili sprawy organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych.

 

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu budząc poza kuluarowe dyskusje.

 

 
Kursy, szkolenia z fizjoterapii

Uprzejmie informujemy, że w  2014 r.  Fundacja "In Corpore"  rozpoczyna organizację kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii. Za nami już inauguracyjny bezpłatny wykład na temat nowej metody leczenia powięzi "FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL" ("MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI"), który bardzo się nam podobał. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą, która wkrótce zostanie rozszerzona o kolejne szkolenia.

 

Zobacz galerię z kursów i szkoleń z fizjoterapii

 

zielony Bezpłatny wykład - METODA FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL (“MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI”)
zielony Kurs Metoda FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL (“MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI”)

zielony Kurs Terapii Czaszkowo - Krzyżowej (CRANIOSACRALNA) wg. podejścia biodynamicznego

zielony Kurs - Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży

zielony PNF - kurs podstawowy

zielony Nauka pływania wg koncepcji HALLIWICK

 
Warsztaty dla wszystkich

DZIECI  DO 12 ROKU ŻYCIA

Marzeniowo - twórczość wspomagająca rozwój
Stwórzmy swój świat za pomocą myśli i kolorów!

Zajęcia będą się odbywać w konwencji zajęć plastycznych z wykorzystaniem wielu technik i materiałów, np.:  malarstwo akrylowe na płótnie, decoupage, filcowanie.                                  

Celem będzie wspomaganie kreatywności, rozwijanie mechanizmów wiedzy poznawczej, generowanie emocji pozytywnych, poznanie samego siebie oraz pogłębienie wyobrażeń o niezwykłych możliwościach tkwiących w nas samych.

 

MŁODZIEŻ

Myśląc, że możesz- zyskujesz siłę, która sprawia, że możesz.
Warsztaty są skierowane do młodzieży od 12 roku życia. Na celu mają poznanie samego siebie oraz pogłębienie wyobrażeń o niezwykłych możliwościach tkwiących w nas samych. W ćwiczeniach będziemy zastanawiać się nad tym, co stanowi o pełni życia, nad miłością, dobrocią szczęściem. Celem będzie programowanie własnego rozwoju, samodzielne poznanie siebie, swoich zdolności i ograniczeń.                                                             

Do realizacji programu wybraliśmy formę MANGI – niezwykle popularny w Japonii styl komiksów Stwórzmy swój świat za pomocą myśli i kolorów!

 

DOROŚLI

Inna Perspektywa Szczęścia
A gdyby tak zacząć żyć zgodnie z tym, co jest dla nas ważne i robić to, na czym naprawdę nam zależy już dziś, tutaj i teraz?                                                   

Serdecznie zapraszamy na warsztaty malarstwa intuicyjnego, gdzie poprzez malarstwo będziemy wizualizować nasze marzenia. To o czym myślimy- zostaje przeniesione na płótno. W programie:
1.    Wprowadzenie- relaksacja
2.    Opis techniczny oraz przygotowanie do zajęć
3.    Mandala osobista- malarstwo intuicyjne

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Wrońska

 

Warsztaty  są skierowane do wszystkich, niezależnie od umiejętności oraz doświadczenia artystycznego. W trakcie zajęć zapewnione są wszystkie potrzebne materiały plastyczne.
Inwestycja: 65 zł
Miejsce: Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore”  ul. Bażantów 2  40-668 Katowice
Kontakt i zgłoszenia: 32 793-90-25    32 601-26-92    664-300-069