projekty unijne

right konf podsumowanie

 

 


1. Wyjaśnienie pojęć związanych z diagnozą medyczną.
2. Jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Objawy i zachowania trudne - jak sobie z nimi radzić- mi.in.
zielony zaburzenia komunikacyjnej funkcji mowy, wpływ na realizację treści edukacyjnych;
zielony pasje czy fiksacje- pozwolić czy zabronić;
zielony pochwały i kary- czyli o konsekwencjach zachowania dla dzieci i konsekwencji dorosłych
zielony uczeń ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej
zielony nauczanie zdalne- krótki przegląd bieżących doświadczeń rodziców i uczniów

Webinar poprowadzi:Katarzyna Rzońca

Termin: 09.06.2020 godzina 19.00 – 20.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dziecko ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera i autyzm) w szkole - online

Cel webinaru: Czym są studia z zakresu Wczesnego Wspomagania? Jakich zagadnień dotyczą? Jakie dają kwalifikacje? Na jakie problemy rozwojowe dziecka ukierunkowany jest program studiów i  czym na studiach możecie się dowiedzieć o tym wszystkim opowie dr Iwona Sosnowska-Wieczorek podczas wykładu online.

Webinar poprowadzi:
zielony Iwona Sosnowska-Wieczorek – doktor nauk hum.; logopeda, surdopedagog, specjalista rehabilitacji poimplantowej, terapeuta rodzinny, specjalista terapii Tomatisa, specjalista ds. marketingu i zarządzania; kierownik naukowy licznych studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania, neurologopedii, surdopedagogiki i innych; organizatorka licznych kursów doskonalących, debat telewizyjnych, poradników merytorycznych; |autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce terapeutycznej; prezes Fundacji In Corpore, dyrektor trzech Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore; organizatorka wielu inicjatyw społecznych mających na celu poprawę jakości życia osób dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, defaworyzowanych; organizatorka licznych akcji społecznościowych, kampanii społecznych, debat telewizyjnych, kongresów i konferencji o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym dla pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników socjalnych oraz lekarzy; od kilkunastu lat skutecznie integruje środowiska: medyczne, edukacyjne, pomocowe organizacje pozarządowe, środowiska parlamentarne oraz media.


Termin: 29.05.2020, godzina 19.00 - 20.00
Cena webinaru: bezpłatnie

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesne wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do studiów podyplomowych

Cel webinaru: Zachowanie dziecka jak również jego konstrukt fizyczny zależy od odziaływania neuroprzekaźników, które znajdują się w naszym ciele. Pytanie brzmi czy ich ilość oraz emisja jest uwarunkowana  tylko genetycznie ? Czy wręcz przeciwnie mamy na nie wpływ i za pomocą jakich narzędzi możemy nimi sterować?. Sztuką jest zmienić chemię ciała, a nie tylko wpływać na skutki jej oddziaływania. Zapanuj nad emocjami dziecka, kształtuj jego motoryczność poprzez profilaktykę i terapię biochemiczną. Warsztat również dla dorosłych, którzy pragną zrozumieć chemię swojego ciała.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Termin: 26.06.2020, godzina 18.00 - 20.00
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Neuroprzekaźniki- biochemiczny obraz dziecka (fizjonomiczny i psychiczny) - ONLINE

Cel webinaru: Zmysł dotyku to jeden z najbardziej pierwotnych i istotnych zmysłów tworzących obraz „Ja w świecie”. Zaburzenia jego funkcjonowania w postaci nadwrażliwości i podwrażliwości to coraz częstsza dysregulacja pojawiająca się u dzieci. Kiedy mówimy o zaburzeniu struktury, a kiedy o zaburzeniu funkcji układu taktylnego oraz w jaki sposób badać dziecko w różnym wieku z różnymi dysfunkcjami?. Tego dowiedzą się Państwo podczas webinarium opisującego metody badania na potrzeby terapeutyczne.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.


Termin: 07.06.2020, godzina 17.00 - 19.00
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka układu dotykowego - ONLINE

Cel webinaru: Odruchy posturalne to czynniki neurofizjologiczne posiadające fundamentalny wpływ  na proces integracji zmysłowej.  Ich pojawienie się, kształt, natężenie, obraz, czas trwania, integracja, warunkuje procesy doskonalenia motorycznego i zmysłowego. Podczas webinarium zapoznają się państwo z mechanizmem powstawania odruchów oraz wpływem jaki wywierają na dziecko pod kątem psychologicznym i fizycznym. Zaproponowane zostaną również ćwiczenia integrujące czynności odruchowe, wspomagające proces rozwoju psychoruchowego.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.


Termin: 25.05.2020, godzina 17.00 - 19.00
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Doskonalenie czynności zmysłów dziecka z wykorzystaniem bazy odruchów posturalnych - ONLINE

Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w praktyce fizjoterapeuty w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy jest niezbędnym elementem dla każdego fizjoterapeuty specjalizującego się w chorobach stawu kolanowego w odniesieniu do poznania problemu oraz jego zaawansowania. Jest to ważne w odniesieniu do procesu diagnostycznego,  a co za tym idzie terapeutycznego, stopnia jego implementacji, a także dynamiki  jak i finalnej jego oceny. Posiadanie wiedzy klinicznej pacjenta oraz diagnostycznej stanowi holistyczne i obecnie, w dobie cyfryzacji, jedyne podejście do problemu właściwego leczenia pacjenta i jego  optymalizacji.

Prowadzący webinar:
zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista, doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny, marketingu medycznego. Współautor jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.:” Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Prezes sekcji diagnostyki obrazowej i radiologii przy PTF. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin szkolenia: 09.06.2020, godzina 17.00 - 18:00
Cena webinaru: 99 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy - Online

Cel webinaru: Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii zarówno u dzieci i dorosłych. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w programie szkolenia.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1)      Anatomia – Refresher
2)      Połykanie fizjologiczne
3)      Cele diagnostyki dysfagii
4)      Akta medyczne- co i w jaki sposób czytać?
5)      Czynniki wpływające na możliwość prowadzenia badania
6)      Badanie organów
7)      Testowanie/badanie wolicjonalnego odruchu połykania
8)      Test wodny Daniels i jego wrażliwość
9)      Badanie kolejnych konsystencji
10)    Kwestionariusze i skale diagnostyczne dla logopedów i pielęgnujących
11)    Dalsze metody kliniczne: Palpacja, auskultacja cerwikalna, Pulsoxymetr, Fonacja
12)    Wytyczanie celów terapii na podstawie w/w. diagnostyki
13)    Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej
14)    Pytania z plenum // Zakończenie

Termin: 7.06.2020, godzina 9.00 – 13.00
Cena webinaru: 380 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych - online

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w odniesieniu do dyskopatii i kręgozmyku jest niezbędnym elementem dla każdego fizjoterapeuty specjalizującego się w chorobach kręgosłupa w odniesieniu do poznania problemu oraz jego zaawansowania. Jest to ważne w odniesieniu do procesu diagnostycznego, a co za tym idzie terapeutycznego, stopnia jego implementacji a także dynamiki  jak i finalnej jego oceny. Posiadanie wiedzy klinicznej pacjenta oraz diagnostycznej stanowi holistyczne i obecnie, w dobie cyfryzacji, jedyne właściwe podejście do problemu  leczenia pacjenta i jego optymalizacji.

Prowadzący webinar:
zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista, doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny, marketingu medycznego. Współautor jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.:” Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Prezes sekcji diagnostyki obrazowej i radiologii przy PTF. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin szkolenia: 02.06.2020, godzina 17.00 – 18.00
Cena webinaru: 99 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w odniesieniu dyskopatii i kręgozmyku

Celem  wykładu jest przedstawienie diagnozy według modelu FDM - 4 filary diagnozy i znaczenie mówi ciała w diagnostyce terapii. W trakcie wykładu zostaną przedstawione przykłady diagnozy i postepowania terapeutycznego w modelu FDM, a także Dawid Struzik odpowie na pytania.

Wykład poprowadzi:

zielony David Struzik - międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii, założyciel oraz kierownik FDM Akademii Polski

Bezpłatny wykład, odbędzie się online 15.05.2020 o godzinie 17.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie poprzez formularz zgłoszeniowy Bezpłatny wykład online - FDM (fascial distortion model)

Poprowadzony przez samego Marca Michalsena instruktora IBTA z Belgii.

Koncepcja Bobatha jest jedną z najczęściej stosowanych metod terapeutycznych w rehabilitacji dorosłych pacjentów z nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. W czasie wykładu uczestnicy zostaną zapoznani koncepcją Bobatha, także w aspekcie współczesnego spojrzenia na koncepcję i możliwości terapeutycznych.
    
Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych. Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.

Wykład poprowadzi:
zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji i Szwajcarii.

Termin wykładu: (odsłuch na żadanie)
Cena: bezpłatny
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Bezpłatny wykład online - Wprowadzenie do koncepcji Bobath w rehabilitacji neurologicznej dorosłych

Cel webinaru: Opieka ambulatoryjna powinna być kontynuowana płynnie po zakończeniu rehabilitacji lub hospitalizacji. Wymagania dotyczące skutecznego leczenia dysfagii rosną, ponieważ należy się obawiać, że pacjenci opuszczą szpital na stosunkowo wczesnym etapie. W tym webinairze przedstawione zostanie postępowanie u pacjentów z dysfagią w warunkach domowych.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Termin: odsłuchanie wykładu
Cena webinaru: bezpłatny
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia zarządzanie dysfagią w warunkach domowych – bezpłatny webinar - odsłuchanie wykładu

Cel webinaru: Trening Bilateralnej Integracji - co to za metoda , na czym polega i dla kogo jest przeznaczona. Jak w praktyce wygląda praca treningiem BI, czas trwania, o tym dowiecie się w trakcie webinaru.

Webinar poprowadzi:
zielony Katarzyna Rychetsky -  pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.  National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Trenerka szkolenia Sally Goddard Blythe - Szkolny Program Interwencyjny. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Ukończyła studium medyczne na kierunku analityki i asystenta medycznego. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Termin: 10.06.2020, godzina 20.00 – 21.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trening Bilateralnej Integracji - ONLINE

Cel webinaru: trening indywidualnej stymulacji słuchu JohansenaIAS - co to za metoda , na czym polega i dla kogo jest przeznaczona. Jak w praktyce wygląda praca treningiem JIAS, koszt, czas trwania, możliwość łączenia z innymi metodami dowiecie się w trakcie webinaru.

Webinar poprowadzi:
zielony Katarzyna Rychetsky -  pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.  National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Trenerka szkolenia Sally Goddard Blythe - Szkolny Program Interwencyjny. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Ukończyła studium medyczne na kierunku analityki i asystenta medycznego. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Termin: 03.06.2020, godzina 20.00 – 21.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trening indywidualnej stymulacji słuchu JohansenaIAS - ONLINE

Cel webinaru: Nadwrażliwość słuchowa , czym jest, rodzaje nadwrażliwości, z jakimi symptomami możemy mieć do czynienia. Jak funkcjonuje dziecko z autyzmem i nadwrażliwością.  Co możemy zrobić aby pomóc osobom z nadwrażliwościami słuchowymi, dowiecie się w trakcie webinaru.

Webinar poprowadzi:
zielony Katarzyna Rychetsky -  pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.  National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Trenerka szkolenia Sally Goddard Blythe - Szkolny Program Interwencyjny. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Ukończyła studium medyczne na kierunku analityki i asystenta medycznego. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Termin: 17.05.2020, godzina 20.00 – 21.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Nadwrażliwość słuchowa - ONLINE

 

Cel webinaru: Zaburzenia przetwarzania słuchowego są problem dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Symptomy, kategorie zaburzeń i ich znaczenie dla funkcjonowania . Jak w praktyce możemy pomóc osobom z zaburzeniami  CAPD, dowiecie się w trakcie webinaru.

Webinar poprowadzi:
zielony Katarzyna Rychetsky -  pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.  National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Trenerka szkolenia Sally Goddard Blythe - Szkolny Program Interwencyjny. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Ukończyła studium medyczne na kierunku analityki i asystenta medycznego. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Termin: 26.05.2020., godzina 20.00 – 21.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD - ONLINE