Kursy rozwijające FDM mają na celu doskonalenie i dalsze rozwijanie wiedzy  i umiejętności  zdobytych na kursach podstawowych FDM, wprowadzenie nowych praktycznych pomysłów pracy z pacjentami, aby terapeuci osiągali jeszcze większe sukcesy terapeutyczne wg modelu FDM. Tematyka kursu FDM rozwijającego poświęcona jest  leczeniu dysfunkcji i dolegliwości bólowych w wybranym obszarze ciała.
Kursy rozwijające adresowane są do absolwentów kursu FDM poziom podstawowy, którzy zdali egzamin EFDMA.
 
Instruktor kursu:
zielony dr Lukas Trimmel – międzynarodowy instruktor FDM, prezydent EFDMA od 2017 roku
W trakcie szkolenia dr Lukas Trimmel przedstawi własne pomysły terapeutyczne koncepcją FDM wynikające z bogatego doświadczania praktycznego zdobytego w  codziennej pracy z pacjentami. Szkolenia FDM advanced jest ukierunkowane na rozwijanie umiejętności praktycznych.
 
Ramowy program kurs rozwijającego FDM:
zielony Mowa ciała to nie wszystko – co zrobić  kiedy terapia właściwie dobrana terapia do objawów pacjenta nie przynosi efektu
zielony "Ukryte" zniekształcenia – TF lub inne zniekształcenia powięzi, które są przyczyną powstania kompensacji lub innych wtórnych zniekształceń  powięziowych
zielony Problematyczne dolegliwości bólowe prowokowane przez  zniekształcenia Cylindryczne
zielony Impigement w FDM-ie
zielony Trójwymiarowość w diagnozie i terapii.. wpływ oraz wzajemne oddziaływanie na siebie diagnozy i terapii
zielony Przykłady praktyczne
zielony Problematyczne dolegliwości bólowe o podłożu neurologicznym prowokowane przez zniekształcenia powięziowe na przykładzie rwy kulszowej i innych neurologicznych dysfunkcjach

 

Termin kursu: 18-19.01.2020, miejsce: Katowice
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia FDM kurs rozwijający 18-19.01.2020

Cena: 1380 zł
Regulamin: regulamin szkoleń