Projekt Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka

Sprawozdanie z projektu Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka.

Fundacja In Corpore wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zrealizowała projekt systemowy „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.

4

Celem głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych.

Uczestnicy projektu brali udział w następujących formach wsparcia:
zielony studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (241 osób)
zielony studia podyplomowe o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca” (60 osób)
zielony 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo - edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (210 osób)
zielony konferencje merytoryczne (240 osób)
zielony sieci współpracy i samokształcenia (75 osób)

W ramach projektu powstały nieodpłatne poradniki w tym:
zielony Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym. – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata. – Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat. – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat. – Szymon Godawa
do pobrania w zakładce Baza Wiedzy.

Pełna treść raportu na temat projektu do pobrania.


Badania przesiewowe słuchu w Katowicach

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU ORAZ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO U 5-LATKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KATOWICACH ORAZ ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TEMAT NIEDOSŁUCHU CENTRALNEGO".
     
Zrealizowane w okresie od 08.03.2016 do 31.10.2016
 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W  okresie od marca do czerwca po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadzono badania słuchu oraz niedosłuchu centralnego u 60 dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach  za pomocą audiometru Sentiero © firmy medycznej PATH Medical GmbH .  
Badania odbywały się:
zielony na terenie przedszkola w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu ( bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  ( 250,500,1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000Hz).

WYNIKI BADANIA SŁUCHU OBWODOWEGO
zielony 26 miało słuch fizjologiczny w normie, a z kwestionariusza uwagi słuchowej i wywiadu nie było żadnych informacji wskazujących na problemy ze słuchem;
zielony 13 miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty;
zielony 20 zostało zakwalifikowanych do badań w kierunku ryzyka APD;
zielony 1 dziecko nie zostało przebadane z powodu braku współpracy podczas prób podjęcia badania ( stan zdrowia dziecka).

WYNIKI BADANIA CENTRALNYCH ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Dwadzieścioro dzieci zostało poddanych badaniom testami BASD, których wyniki potwierdziły lub wykluczyły problemy z przetwarzaniem słuchowym:
zielony 14 dzieci zostało zakwalifikowanych do grupy ryzyka APD
zielony 6 dzieci uzyskało wyniki w normie wiekowej.

2017 badania sluchu kce

Dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego uzyskały pomoc w formie terapii.  Mając na uwadze odpowiednie dobranie treningu słuchowego do dziecka, podzielono dzieci na dwie grupy:
zielony 10 otrzymało trening słuchowy Tomatisa,
zielony 4 otrzymało trening słuchowy Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.
Wyniki badań przeprowadzonych na grupie dzieci przedszkolnych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.


Badania przesiewowe słuchu w Siemianowicach Śląskich

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU U DZIECI KLAS PIERWSZYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH"
  
Zrealizowane w okresie od 02.11.2016 DO 20.12.2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W okresie listopad -grudzień 2016 przeprowadzono badania słuchu uczniów klas pierwszych w ramach projektu „ Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych uczęszczających do wybranych szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”  za pomocą audiometru Sentiero © firmy medycznej PATH Medical GmbH .  
Badania odbywały się:
zielony na terenie szkoły w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu ( bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  ( 250,500,1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000Hz).

Przebadanych zostało 56 uczęszczających do trzech wybranych szkół podstawowych.
 
WYNIKI PRZEBADANYCH DZIECI
zielony 23 dzieci ( 41%) miało słuch fizjologiczny w normie a w kwestionariuszu uwagi słuchowej nie było informacji wskazujących na problemy ze słuchem
zielony 21 dzieci ( 38%)  miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty, wśród tej grupy były dzieci z niedosłuchami na poziomie 40-65dB. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, ze wśród tej grupy są dzieci, które po konsultacjach lekarskich być może będzie wymagało dalszego badania i pogłębionej diagnozy.
zielony 12 dzieci  ( 21%) dzieci z grupy u których słuch fizjologiczny był w normie, ale z kwestionariusza uwagi słuchowej jak również z ułożenia krzywych słuchowych wynika, że  powinno się pogłębić diagnozę w kierunku ryzyka APD.
2017 badania sluchu smc 

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie uczniów klas pierwszych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.