Kurs oferuje zarówno teoretyczne podstawy wiedzy o dysleksji (m.in. objawy dysleksji na lekcjach języków obcych, metodyka nauczania, ocenianie i prawa uczniów dyslektycznych), jak i umiejętności praktyczne. Szkolenie "Dysleksja a nauczanie języków obcych" to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją.

Instruktor kursu:
zielony dr Katarzyna Bogdanowicz - doktor psychologii, a także absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobyła Certificate of Proficiency in English (CPE) w Londynie. Posiada Certificate in English Teaching to Adults (CELTA), a także dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła psychologię kliniczną
w ramach studiów podyplomowych.

              Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania („Dyslexia in the English Classroom”), a także autorką książki pt. „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli
i rodziców uczniów z dysleksją”. Swoje artykuły poświęcone problematyce dysleksji rozwojowej w kontekście nauczania języków obcych publikowała na łamach pism wydawanych przez takie wydawnictwa jak Oxford University Press, Charaktery, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i OPERON. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach unijnych poświęconych problemowi pomocy osobom z dysleksją (m. in. w Focus Alpha Project, Grundtvig, Leonardo Include). Pełniła rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników wydawanych przez Oxford University Press i Nowa Era.
            Ma 16-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego zarówno w szkołach państwowych, jak i na kursach językowych, w tym również w UK (Bell, Distinction, Stanley's School of Languages). Od wielu lat specjalizuje się w pomocy osobom z dysleksją. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na stanowisku adiunkta.

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony nauczycieli, lektorów języków obcych
zielony nauczycieli innych przedmiotów (np. nauczyciele języka polskiego),
zielony pedagogów,
zielony psychologów,
zielony studentów (przede wszystkim kierunków filologicznych)
zielony osoby dorosłe z dysleksją oraz rodzice dyslektycznych uczniów


RAMOWY PROGRAM KURSU:
zielony Burza mózgów: Czy dysleksja istnieje? i inne trudne pytania.
zielony Doświadczanie dysleksji
zielony O dysleksji w pigułce
zielony Opis autentycznych przypadków uczniów z dysleksją i analizowanie opinii psychologicznych
zielony Jak pracować z uczniem z dysleksją
zielony Wykorzystywanie nowoczesnej technologii w pracy z uczniem z dysleksją
zielony Lekcja pokazowa Good Start Method for English
zielony Wizyta w terapeutycznej szkole Red Rose School w UK i w Foothills Academy w Kanadzie („Style uczenia się” wg Gavina Reida)
zielony Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki uczniów z dysleksją
zielony Prawa i ocenianie uczniów z dysleksją
zielony Podsumowanie zajęć i pytania

Termin kursu: 10-11.03.2018, miejsce: Katowice
Cena: 350 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy kursu: Dysleksja a nauczanie języków obcych10-11.03.2018