em konferencja modul

 

 


2017 07 kongres 2

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach — ul. Jagiellońska 25, Katowice — Urząd Wojewódzki

28 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA*

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

Moderacja — Patrycja Tomaszczyk-Kindla (Redaktor TVS)
Tłumaczenie języka migowego — Agata Krużyńska

11.00-11.55 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
12.00 PRELEKCJE
 

12.00  Przywitanie Gości przez Organizatorów

12.30  Życie jako stała terapia. Holistyczny model wartości bycia w świecie.
— prof. dr hab. Leszek Sosnowski

12.50  Dziecko niedosłyszące.
— prof. dr hab. Krzysztof Morawski

13.10  System terapii dzieci zaimplantowanych w Stanach Zjednoczonych.
— dr Lynn W. Miskiel

13.30  Kształcenie słuchu i rozwoju językowego dzieci Metodą Dobrego Startu.
— prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

13.50  Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
— dr Kjeld Johansen

14.10  Bilateralna integracja.
— dr Andrew Dalziell

14.30-14.45  Przerwa kawowa.

14.45  Dostosowanie lekcji języka angielskiego, jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.
— dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

15.05  Zespół Jervell’a i Lange-Nielsen’a u dzieci z głuchotą.
— dr hab. Grażyna Łoskot-Markiewicz prof. SUM

15.25  Współczesne miasta i problem mieszkańców z niedosłuchem
— prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

15.45  Niedosłuch centralny. Wypracowane standardy pracy w Niemczech.
— dr Katherina Neumann

16.05   PANEL DYSKUSYJNY
Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Trójkąt wiedzy = lepsza komunikacja.

Moderacja
— dr Ilona Kanclerz (Redaktor Naczelna magazynu Modny Śląsk),
— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek (Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore).

29 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA * LUB WARSZTATY**

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

9.00-9.55 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00    
PRELEKCJE *

10.00  Współpraca Fundacji In Corpore oraz firmy MED-EL na rzecz osób
z implantami słuchowymi.

— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
— Katarzyna Golędzinowska

10.20  Dziecko podmiotem chorującym. Zmiany w myśleniu o dzieciach w nowożytnej Europie.
— dr Małgorzata Jantos

10.40 NIRS — w diagnostyce potencjału dziecka z niedosłuchem.
— prof. dr hab. Andrzej Małecki

11.00  Niedosłuch, a dysfunkcja wzroku.
— prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

11.20  Afazja i dysfazja.
— dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

11.40  Znaczenie wydolności układu oddechowego dla umiejętności werbalnych dziecka z niedosłuchem.
— dr hab. Aleksandra Żebrowska

12.00 Wady postawy i deformacje kręgosłupa – funkcja versus morfologia.
— dr hab. Jacek Durmała

12.20-12.40  Przerwa kawowa.

12.40  Diagnostyka słuchu u dzieci od 3. roku życia.
— Peter Böttcher

13.00  Bariery w życiu seniorów z niepełnosprawnością słuchu. 
— prof. dr hab. Aniela Korzon

13.20  Treningi słuchowe wspomagające terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego.
— mgr Katarzyna Rychetsky

13.40  Wyzwania współczesnego pedagoga na przykładzie Szwajcarii.
— dr Edyta Tomińska-Conte

14.00   PANEL DYSKUSYJNY
  Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Rola mediów w promowaniu informacji na temat wyzwań dotyczących diagnozy i terapii osób z problemami słuchowymi.

Moderacja
— Beata Sekuła (Redaktor Naczelny magazynu Why Story),
— Agata Markowicz (Redaktor Dziennika Zachodniego).

 

29 WRZEŚNIA 2017 — WARSZTATY **
Czas trwania warsztatu — ok. 60 minut
(w trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek)

1000-1100 I PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Bilateralna integracja (nabór zakończony)
— dr Andrew Dalziell

Adaptacja i wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie. (nabór zakończony)
— mgr Małgorzata Szewczyk

1030-1130 Akademia umiejętności. Praca z dzieckiem implantowanym (nabór zakończony)
  — Katarzyna Golędzinowska
1130-1230 II PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi. (nabór zakończony)
— Peter Böttcher

Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem (nabór zakończony)
— dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. AWF

Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań — warsztat dla nauczycieli - jedyne wolne miejsca
— Edyta Walęciak-Skórka, Karolina Chudowicz 

1300-1400 III PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Zastosowanie Metody Warnkego w treningu słuchowym pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego — implikacje do pracy terapeutycznej. (nabór zakończony)
— mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Wieloaspektowość budowania systemu językowego dla dzieci z wadą słuchu. (nabór zakończony)
— dr Katarzyna Ita Bieńkowska

 

*     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu.
**  Wybór warsztatów wyklucza udział w części prelekcyjnej (Organizator zabezpiecza Uczestnikom transmisję Konferencji w miejscu odbywania Kongresu).
*** Możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym warsztacie, z danego panelu.

 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
NAUKOWO-METODYCZNY

2017 07 kongres

Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzęd Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Metodycznym: 
Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Katowice, 28-29 września 2017. 

Słuch jest zagadnieniem eksplorowanym przez specjalistów wielu dyscyplin. Podczas tegorocznej edycji skupimy się na wyzwaniach XXI wieku w kompleksowej rehabilitacji dziecka
z dysfunkcją słuchu. Poruszymy tematy etiopatogenezy deprywacji rozwoju dziecka oraz psychologiczno-pedagogicznych aspektów jego wspomagania. Będziemy szeroko omawiać rolę współczesnej otolaryngologii i technologii w protetyce słuchu, nie zabraknie także wiedzy  z zakresu, prawa i edukacji.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: sympozja, wykłady prowadzone przez zaproszonych gości, sesje plakatowe, warsztaty.

Pamiętając, że głównym zadaniem współczesnej metodyki jest implementacja wiedzy teoretycznej na płaszczyznę wdrożeń aplikacyjnych w celu podnoszenia jakości życia, założyliśmy także wprowadzenie kolejnych kroków kampanii społecznej „Od ucha do ucha”.

! Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w terminie do 22.09.2017 r.
!  Liczba miejsc ograniczona.  
!  Rejestracja wg kolejności zgłoszeń. 

MIEJSCE I KONTAKT
Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach
(Gmach Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice)
T: 883 337 981, E:  info@fundacjaincorpore.pl

OPŁATA KONGRESOWA

Opłatę kongresową należy uiścić na konto Fundacji In Corpore, w terminie do 22.09.2017 r. na konto Fundacji In Corpore – ul. Bażantów 2, Katowice (NIP 634-254-89-36, KRS 0000226272 – data wpisu 14.01.2005)
Nr rachunku bankowego BZ WBK S.A.: 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518
– 50 zł, tyt.: KONGRES / imię i nazwisko uczestnika

!  Opłata kongresowa — cegiełka, w wysokości 50 zł — w całości przeznaczona zostanie na dodatkowe wsparcie terapeutyczne dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, diagnozowanych w ramach projektu Urzędu Miasta “Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach”.
!  Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
!  Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@fundacjaincorpore.pl, pozwoli nam przyspieszyć proces weryfikacji uczestników Kongresu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

EM IC organizator

 

10 - 16 PAŹDZIERNIKA KATOWICE

W dniach 10 - 16 października kontynuując działania rozpoczęte w Krakowie obchodziliśmy Tydzień Słuchu w In Corpore w Katowicach

W tym czasie staraliśmy się się zwrócić Państwa uwagę na czynniki ryzyka występowania zaburzeń słuchu, problemy wynikające z braku odpowiednio wczesnej diagnozy oraz konieczność wykonywania badań profilaktycznych w tym zakresie.

Tydzień słuchu był elelementem prowadzonej przez Fundację In Corpore kampanii społecznej Od ucha do ucha.

W ramach Tygodnia Słuchu w Katowicach zapaszaliśmy Państwa do skorzystania z darmowych: badań, warsztatów oraz konsultacji. 

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE 

W dniach 10 -16  października specjaliści z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie w godzinach pracy placówek pełnią dyżur telefoniczny pod numerami: 

Katowice:  664 300 069

Częstochowa: 608 371 277

Dąbrowa Górnicza: 660 069 497

Specjaliści Centrum pomogą rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości na temat zaburzeń rozwoju dziecka,w tym szczególnie wynikających z problemów ze słuchem lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy. Zespół specjalistów z różnych dziedzin naukowych rozwiązuje problemy dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Więcej informacji o Centrum: http://www.centrumincorpore.pl/

 

DARMOWE BADANIA SŁUCHU 

W dniach 10-16 października serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bezpłatne badania słuchu do Centrum Diangostyki i Terapii In Corpore. W celu umówienia terminu badania prosimy o kontakt telefoniczny z numerem:  664 300 069. 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEDOSŁUCHEM CENTRALNYM 

W dniu 13 października 2016 (czwartek) o godzinie 17:30 serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego na bezpłatne warsztaty. 

 

 

1-7 PAŹDZIERNIKA KRAKÓW 

W dniach 1 - 7 października z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa, Radnej Miasta Krakowa Małgorzaty Jantos oraz Fundacji In Corpore, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego obchodzony był Tydzień Słuchu.
Poprzez liczne wydarzenia zwracaliśmy Państwa uwagę na czynniki ryzyka występowania zaburzeń słuchu, problemy wynikające z braku odpowiednio wczesnej diagnozy oraz konieczność wykonywania badań profilaktycznych w tym zakresie.

Tydzień słuchu zainicjował realizowaną przez Fundację In Corpore kampanię społeczną Od ucha do ucha.

 

BEZPŁATNA KONFERENCJA 

2016 10 konf krakowW sobotę 1 października 2016 odbyła się konferencja "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH Najnowsze aspekty diagnostyki, terapii i edukacji. Pełną realcję z konferencji mogą Państwo przeczytać tutaj.

Fotorelacja z konferencji w Katowicach, 30 września 2016:

Fotorelacja z konferencji w Krakowie, 1 października 2016:

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

W imieniu organizatorów Tygodnia Słuchu w Krakowie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane przez Fundację In Corpore bezpłatne badania słuchu.
W dniach 3-7 października mogą Państwo zbadać słuch w salonach akustyki słuchu Słuchmed:

ul. Lubicz 32
31-512 Kraków
tel. 12 422 06 09

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

oraz

ul. Rusznikarska 17
31-261 Kraków
tel. 12 634 42 23

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Podczas rejestracji telefonicznej prosimy podać hasło: In Corpore (Tydzień Słuchu).

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE 

W dniach 3-7 października specjaliści z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie w godzinach pracy placówek pełnią dyżur telefoniczny pod numerami: 

Katowice:  664 300 069

Częstochowa: 608 371 277

Dąbrowa Górnicza: 660 069 497

Specjaliści Centrum pomogą rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości na temat zaburzeń rozwoju dziecka (w tym szczególnie wynikających z problemów ze słuchem lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego), możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy. Zespół specjalistów z różnych dziedzin naukowych rozwiązuje problemy dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Więcej informacji o Centrum: http://www.centrumincorpore.pl/

 

BEZPŁATNE BADANIA I KONULTACJE DLA DZIECI W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Do akcji "Usłysz w hałasie" zainicjowanej przez Fundację In Corpore oraz Radną Miasta Krakowa Małgorzatę Jantos włączyły się miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W czasie trwania Tygodnia słuchu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą skorzystać z niżej wymienionych bezpłatnych badań oraz konsultacji: 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 UL. CHMIELOWSKIEGO 1 ŚRÓDMIEŚCIE

ppp1.krakow@interia.pl, tel:12 430-53-67

 • " Badanie słuchu "- mgr Iga Pajor PPP nr 1 Kraków ul. Chmielowskiego 1,  gabinet nr 11 w dniach:
 1. X.2016r. wtorek - godz. 14-15 i 17-18
 2. X.2016r. środa - godz. 9-10 i 13-14
 • " Konsultacja psychologiczna dotycząca skutków przejściowego niedosłuchu dzieci w wieku przedszkolnym"- mgr Matylda Borowska- psycholog PPP nr1, gabinet nr 13w dniu:
  04.X.2016r. wtorek - godz. 13-15  
  06.X.2016r. czwartek - godz. 11-13

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2,  UL. SIEWNA 23 KROWODRZA

poradnia2krakow@op.pl, tel. 12 415 69-68

—   03.10.2016 poniedziałek  - w godzinach 12.30 - 14.30 – konsultacja
z logopedą-  mgr Zofia Stasiak

—  04.10.2016  wtorek - w godzinach 10-12 - konsultacja z logopedą –
mgr Zofia Stasiak

—  05.10.2016  środa  - w godzinach 15 – 17 - konsultacja z logopedą –
mgr Maria Bilińska

—  06.10.2016  czwartek - w godzinach  13- 15 - konsultacja z logopedą- 
mgr Maria Bilińska

—  07.10.2016  piątek w godzinach 15 - 17 – konsultacja z logopedą  -
mgr Maria Bilińska

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  3, ul. Konfederacka 18  PODGÓRZE ppp3krakow@gmail.com; tel 12269-38-51

—  mgr  Iwona Gerhardt – Regucka 

             03.10.2016 r.      godz. 16:00 do 19:00

            04.10.2016         godz.  11:00 do 14:00    

             05.10.2016        godz.  11:00 do 13:00

—  mgrUrszula Dudzik

             06.10.2016         godz.  08:00 do 11:00 

—  mgr Arletta   Migda       

             04.10.2016       godz.  16:00 do 19:00

             07.10.2016         godz.   16:00 do 19:00

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  4, OS. SZKOLNE 27, FILIA  OS. ZŁOTEGO WIEKU 36 NOWA HUTA

ppp-4@wp.pl, tel. 12 644-18-85

—   05.10.2016 środa w godzinach 12-14 – konsultacja z neurologopedą-  mgr Małgorzata Rucka

—  04.10.2016  wtorek –w godz. 10-12  badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę - mgr Maria Foryś

—  05.10.2016  środa – w godz. 8.30-10.30- badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę - mgr Maria Foryś

—  06.10.2016  czwartek w godz. 9-11- badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę-  mgr Maria Foryś

—  05.10.2016 w godz. 11-13 – konsultacja psychologiczna  - mgr Wiesława Kaszowicz

—  Spotkania będą się odbywać na os. Szkolnym 27 w siedzibie Poradni.

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI, UL. ŚW. GERTRUDY 2 

pppddd@op.pl, tel 12 422-43-83

 • 3.10.2016 (Poniedziałek)

11:00-12:00       Beata Leguerinel – pedagog

18:00-19:00       Bożena Ruta - surdopedagog

 • 4.11.2016 (Czwartek)

11:00-12:00       Grażyna Witko - psycholog

13:00-14:00       Magdalena Biłan- Broznebach- psycholog

17:00-18:00       Dorota Sarna-psycholog

 • 5.10.2016 (Środa)

13:00-15:00       Anna Duda - psycholog

16:00-17:00       Bożena Ruta- surdologopeda

18:00-19:00       Jolanta Bień - pedagog

 • 6.10.2016 (Czwartek)

13:00-15:00       Katarzyna Gorzko - pedagog

 • 7.10.2016 (Piątek)

10:00-15:00       Anna Pasek – logopeda

Platforma Badań Zmysłów, przesiewowe badanie słuchu u dzieci od 7 roku życia (po wcześniejszym uzgodnieniu)

13:00-14:00       Małgorzata Karakuszka - surdopedagog

14:00-15:00       Szymon Rozmus - pedagog

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ, UL.PÓŁKOLE 11

tel. 12 412 15 66

Dyżur psychologa i logopedy 

6 października 2016 godz. 12 - 14

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  UL. POPŁAWSKIEGO 17

sopp.krakow@interia.pl, tel.:  12 632 87 73

Pani Iwona Machnik dyżur 4 X.2016r 

godz. 15 - 18 neurologopeda

Pani Katarzyna Komar dyżur 5 X.2016r

godz. 14-17  neurologopeda

Od ucha do ucha to kampania społeczna, dotycząca profilaktyki słuchu - celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka występowania zaburzeń słuchowych oraz wynikających z nich zagrożeń, poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne.

 

 
instagram

 


W ramach Kampanii, w dniach 28-29 września 2017 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Zobacz relację z kongresu.

2017 kongres