Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.  możliwe  jest  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci,  czyli  pomoc dzieciom z niepełnosprawnoscią i ich rodzinom.

Oznacza  to,  iż  wszystkie dzieci z niepełnosprawnością  mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia albo od  momentu wykrycia   niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi,  masz  wątpliwości,  pytania  dotyczące  rozwoju  Twojego  dziecka    -  nie  zwlekaj, przyjdź do nas z Twoim dzieckiem.
Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej Twoje dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc i tym bardziej zwiększysz jego szanse rozwojowe.

W  Centrum „In Corpore” uzyskasz  poradę, możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka,  a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – pomoc w zebraniu i wypełnieniu dokumentacji o wydanie opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju. Dzięki temu będziecie mogli skorzystać z pomocy, która będzie potrzebna Twojemu dziecku do pełniejszego i szczęśliwszego rozwoju.

 

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania Rozwoju?

Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  (psycholog,  logopeda,  pedagog,  surdopedagog,  oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta, tyflopedagog,   specjalista   komunikacji   wspomagającej,   specjalista   wczesnej   interwencji, specjalista  rehabilitacji  poimplantacyjnej,  neurologopeda,  terapeuta  metody Tomatisa,  terapeuta metody  Johansena,  specjalista  w  zakresie  terapii  Biofeedback,  terapeuta  rodzinny),  którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.
Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami, średnio 1 raz w tygodniu.


Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Gdzie można uzyskać taką opinię?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające publicznych Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznych.
Aby zespół orzekający mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania  ww. opinii,  Twoje  dziecko  musi  mieć  kompleksową  diagnozę  psychologiczno  – pedagogiczno – logopedyczną i medyczną. Taka pełna diagnoza może być przeprowadzana również w naszej Poradni, część tej diagnozy jest nieodpłatna, finansowana przez Fundację In Corpore.

zielony Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność realizacji wczesnego wspomagania rozwoju - wzór

 

 Więcej informacji w naszym Centrum, nr tel. 664 300 069.