projekty unijne

right konf podsumowanie

 

 


Test Uwagi słuchowej stosowany jest jako badanie diagnozujące występowania ryzyka  zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) u dzieci poniżej 7 roku życia, u których z racji obowiązujących procedur nie bada się występowania APD, oraz u dzieci starszych.

Test uwagi słuchowej diagnozuje  zakłócenia i nieprawidłowości w kilku  podstawowych obszarach:

I OBSZAR MOTORYCZNY odpowiedzialny między innymi za:
zielony umiejętności z zakresu Integracji Sensorycznej,
zielony poczucie równowagi i schematu ciała,
zielony umiejętności  grafomotoryczne,
zielony poczucie rytmu i sekwencyjności,
zielony zdolności praktyczne i matematyczne.

II OBSZAR MOWY I KOMUNIKACJI odpowiedzialny między innymi za:
zielony rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych,
zielony umiejętności  kontroli własnego głosu,
zielony analizę  i syntezę słuchową głosek, sylab, wyrazów,
zielony zapamiętywanie, rozumienie, czytanie,
zielony koncentrację.

III OBSZAR KREATYWNOŚCI I WYOBRAŹNI odpowiedzialny między innymi za:
zielony bogactwo pomysłów,
zielony wyobraźnię,
zielony otwartość i chęć komunikacji,
zielony podatność na stres i obniżenie nastroju,
zielony zdolność do syntetycznego myślenia,
zielony zdolności językowe.