projekty unijne

right konf podsumowanie

 

 


Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w praktyce fizjoterapeuty  jest niezbędnym elementem dla każdego fizjoterapeuty specjalizującego się w chorobach stawu kolanowego w odniesieniu do poznania problemu oraz jego zaawansowania. Jest to ważne w odniesieniu do procesu diagnostycznego,  a co za tym idzie terapeutycznego, stopnia jego implementacji, a także dynamiki  jak i finalnej jego oceny. Posiadanie wiedzy klinicznej pacjenta oraz diagnostycznej stanowi holistyczne i obecnie, w dobie cyfryzacji, jedyne podejście do problemu właściwego leczenia pacjenta i jego  optymalizacji.

Wykład poprowadzi:

zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów. Redaktor i autor książki pt.: ”Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii  zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin: 21 sierpnia 2020 o godzinie 17.00, online
Cena kursu: bezpłatny
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej i radiologii - kolano aspekt chrząstki - bezpłatny wykład Online

Cel: poszerzenie wiedzy uczestników o interpretacje zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Podczas szkolenia uczestnikom zostanąprzedstawione możliwości współpracy placówek oświatowych z PPP. Prezentacja zaleceń zawartych w dokumentach wraz z ich możliwą interpretacją. Katalog przykładowych, najczęściej  stosowanych zaleceń.

Prowadzący  
zielony Mgr Bożena Chrapkiewicz - Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu  certyfikacji  ptp, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagani rozwoju. Ukończone studia zarządzania w oświacie. Od 4 lat pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej, zajmuje się diagnoza psychologiczna dzieci od urodzeni do 18 roku życia, głównym obszarem zainteresowań  jest diagnoza spectrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe oraz szeroko pojęte trudności szkolne.  


Koszt: 99 zł, godzina 17:00-18:30
Termin: 20.07.2020
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i Współpraca Poradni z przedszkolami i szkołami

Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat procedury wydawania dokumentów w PPP.

Podczas szkolenia uczestnik zostanie zapoznany z podstawami prawnymi wydawania orzeczeń i opinii. Przedstawienie  zasad tworzenia opinii.

Prowadzący  
zielony Mgr Bożena Chrapkiewicz - Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu  certyfikacji  ptp, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagani rozwoju. Ukończone studia zarządzania w oświacie. Od 4 lat pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej, zajmuje się diagnoza psychologiczna dzieci od urodzeni do 18 roku życia, głównym obszarem zainteresowań  jest diagnoza spectrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe oraz szeroko pojęte trudności szkolne.  


Koszt: 99 zł, godzina 19:00-20:30
Termin: 13.07.2020
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Procedura wydania opinii i orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat holistycznej diagnozy dziecka.

Podczas szkolenia uczestnik zostanie zapoznany z zasadami diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przedstawienie najczęściej występujących symptomów zaburzeń u dzieci. Opis narzędzi diagnostycznych.


Prowadzący  
zielony Mgr Bożena Chrapkiewicz - Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu  certyfikacji  ptp, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagani rozwoju. Ukończone studia zarządzania w oświacie. Od 4 lat pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej, zajmuje się diagnoza psychologiczna dzieci od urodzeni do 18 roku życia, głównym obszarem zainteresowań  jest diagnoza spectrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe oraz szeroko pojęte trudności szkolne.  


Koszt: 99 zł, godzina 17:00-18:30
Termin: 13.07.2020
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka

Executive Functions (EFs) are essential tools that optimise our abilities to thrive in all areas of our lives. This webinar provides a detailed outline of what EFs are and how best to develop them for you and your students. Whether it is to enhance learning, improve behaviour or to establish better self-regulation, the promotion and stimulation of EFs will allow you and your students to gain the most from life’s opportunities.
 
Participants will gain:
zielony An understanding of what EFs are and how they develop
zielony An ability to recognise when EFs are not yet developed
zielony Knowledge on how to prioritise which EFs to focus on for you and your students
zielony Activity ideas to promote EFs both at school and in the home environment

Leader:
zielony Dr Andrew Dalziell is a passionate advocate of movement as a tool for improving lives. Running his own therapeutic practice, helping infants, children, adolescents and adults with a wide variety of learning, behaviour and performance related issues. Andy provides personalised intervention programmes designed to address the specific needs of all individuals. Dr Andrew Dalziell delivers training courses for professionals focusing on motor skills and coordination development and their connection to cognition and learning.
 
term:30 june – 10 am (11:00 PL)
price: 280 PLN

sign up: registration form Executive functions

The Better Movers and Thinkers webinar will provide all of those new to BMT with a good understanding of the theories that underpin this pedagogical approach. By adopting the key principles and shaping lessons through a BMT approach, teachers will notice a positive change in their students learning with regards to engagement, behaviour and attainment.
For those familiar with the BMT approach a refresher on the key principles will serve teachers well for the new academic year and provide ideas on how to get the most from your students from the outset when they return following the summer holidays.
 
Participants will gain:
zielony A clear understanding of what BMT is
zielony An appreciation of the philosophy and key principles of BMT
zielony Detailed evidence of the support behind BMT as a successful teaching approach
zielony Ideas of how to adopt BMT within all lessons across the curriculum
zielony An opportunity to ask specific questions with Dr Andy Dalziell – one of the co-founding authors of BMT
zielony Links to detailed online resources to further support beyond this webinar


Leader:
zielony Dr Andrew Dalziell is a passionate advocate of movement as a tool for improving lives. Running his own therapeutic practice, helping infants, children, adolescents and adults with a wide variety of learning, behaviour and performance related issues. Andy provides personalised intervention programmes designed to address the specific needs of all individuals. Dr Andrew Dalziell delivers training courses for professionals focusing on motor skills and coordination development and their connection to cognition and learning.
 
How movement makes us better thinkers?
https://youtu.be/PcLeVVyBRIs
 
term:24 june – 6 pm (19:00 PL)
price: 280 PLN

sign up: registration form Better Movers and Thinkers (BMT)

1. Wyjaśnienie pojęć związanych z diagnozą medyczną.
2. Jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Objawy i zachowania trudne - jak sobie z nimi radzić- mi.in.
zielony zaburzenia komunikacyjnej funkcji mowy, wpływ na realizację treści edukacyjnych;
zielony pasje czy fiksacje- pozwolić czy zabronić;
zielony pochwały i kary- czyli o konsekwencjach zachowania dla dzieci i konsekwencji dorosłych
zielony uczeń ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej
zielony nauczanie zdalne- krótki przegląd bieżących doświadczeń rodziców i uczniów

Webinar poprowadzi:Katarzyna Rzońca

Termin: 09.06.2020 godzina 19.00 – 20.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dziecko ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera i autyzm) w szkole - online

Cel webinaru: Czym są studia z zakresu Wczesnego Wspomagania? Jakich zagadnień dotyczą? Jakie dają kwalifikacje? Na jakie problemy rozwojowe dziecka ukierunkowany jest program studiów i  czym na studiach możecie się dowiedzieć o tym wszystkim opowie dr Iwona Sosnowska-Wieczorek podczas wykładu online.

Webinar poprowadzi:
zielony Iwona Sosnowska-Wieczorek – doktor nauk hum.; logopeda, surdopedagog, specjalista rehabilitacji poimplantowej, terapeuta rodzinny, specjalista terapii Tomatisa, specjalista ds. marketingu i zarządzania; kierownik naukowy licznych studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania, neurologopedii, surdopedagogiki i innych; organizatorka licznych kursów doskonalących, debat telewizyjnych, poradników merytorycznych; |autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce terapeutycznej; prezes Fundacji In Corpore, dyrektor trzech Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore; organizatorka wielu inicjatyw społecznych mających na celu poprawę jakości życia osób dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, defaworyzowanych; organizatorka licznych akcji społecznościowych, kampanii społecznych, debat telewizyjnych, kongresów i konferencji o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym dla pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników socjalnych oraz lekarzy; od kilkunastu lat skutecznie integruje środowiska: medyczne, edukacyjne, pomocowe organizacje pozarządowe, środowiska parlamentarne oraz media.


Termin: 29.05.2020, godzina 19.00 - 20.00
Cena webinaru: bezpłatnie

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesne wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do studiów podyplomowych

Cel webinaru: Zachowanie dziecka jak również jego konstrukt fizyczny zależy od odziaływania neuroprzekaźników, które znajdują się w naszym ciele. Pytanie brzmi czy ich ilość oraz emisja jest uwarunkowana  tylko genetycznie ? Czy wręcz przeciwnie mamy na nie wpływ i za pomocą jakich narzędzi możemy nimi sterować?. Sztuką jest zmienić chemię ciała, a nie tylko wpływać na skutki jej oddziaływania. Zapanuj nad emocjami dziecka, kształtuj jego motoryczność poprzez profilaktykę i terapię biochemiczną. Warsztat również dla dorosłych, którzy pragną zrozumieć chemię swojego ciała.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Termin: 26.08.2020, godzina 19.00 - 21.30
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Neuroprzekaźniki- biochemiczny obraz dziecka (fizjonomiczny i psychiczny) - ONLINE

Cel webinaru: Zmysł dotyku to jeden z najbardziej pierwotnych i istotnych zmysłów tworzących obraz „Ja w świecie”. Zaburzenia jego funkcjonowania w postaci nadwrażliwości i podwrażliwości to coraz częstsza dysregulacja pojawiająca się u dzieci. Kiedy mówimy o zaburzeniu struktury, a kiedy o zaburzeniu funkcji układu taktylnego oraz w jaki sposób badać dziecko w różnym wieku z różnymi dysfunkcjami?. Tego dowiedzą się Państwo podczas webinarium opisującego metody badania na potrzeby terapeutyczne.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.


Termin: 12.08.2020, godzina 19.00 - 21.30
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka układu dotykowego - ONLINE

Cel webinaru: Odruchy posturalne to czynniki neurofizjologiczne posiadające fundamentalny wpływ  na proces integracji zmysłowej.  Ich pojawienie się, kształt, natężenie, obraz, czas trwania, integracja, warunkuje procesy doskonalenia motorycznego i zmysłowego. Podczas webinarium zapoznają się państwo z mechanizmem powstawania odruchów oraz wpływem jaki wywierają na dziecko pod kątem psychologicznym i fizycznym. Zaproponowane zostaną również ćwiczenia integrujące czynności odruchowe, wspomagające proces rozwoju psychoruchowego.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.


Termin: 19.08.2020, godzina 19.00 - 21.30
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Doskonalenie czynności zmysłów dziecka z wykorzystaniem bazy odruchów posturalnych - ONLINE

Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w praktyce fizjoterapeuty w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy jest niezbędnym elementem dla każdego fizjoterapeuty specjalizującego się w chorobach stawu kolanowego w odniesieniu do poznania problemu oraz jego zaawansowania. Jest to ważne w odniesieniu do procesu diagnostycznego,  a co za tym idzie terapeutycznego, stopnia jego implementacji, a także dynamiki  jak i finalnej jego oceny. Posiadanie wiedzy klinicznej pacjenta oraz diagnostycznej stanowi holistyczne i obecnie, w dobie cyfryzacji, jedyne podejście do problemu właściwego leczenia pacjenta i jego  optymalizacji.

Prowadzący webinar:
zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista, doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny, marketingu medycznego. Współautor jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.:” Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Prezes sekcji diagnostyki obrazowej i radiologii przy PTF. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin szkolenia: 09.06.2020, godzina 17.00 - 18:00
Cena webinaru: 99 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy - Online

Umiejętność oceny badań z zakresu diagnostyki obrazowej i radiologii w sferze badań MRI, CT, RTG oraz USG ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej diagnozy pacjenta a co za tym idzie opieki nad pacjentem. Większość specjalistów terapii chorób kręgosłupa uczy się tej umiejętności w sposób nieformalny i nieusystematyzowany zazwyczaj podczas codziennej pracy i praktyki klinicznej. W rezultacie osoby powielają swoje błędy co może się przedłożyć na błędną diagnozę i terapię pacjenta.   

Często wielu z Państwa woli samemu czytać badania obrazowe swoich pacjentów niż polegać wyłącznie na „oficjalnym” raporcie radiologa.  Jednak w przeciwieństwie do lekarzy radiologów przeszkolonych do systematycznej oceny badań obrazowych, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy oceniać obrazy w mniej uporządkowany sposób i polegać na naszej selektywnej wiedzy anatomicznej i doświadczeniu, co może nie być najskuteczniejszą metodą. Rozwiązaniem tego problemu jest seria webinariów, które pomoże nauczyć Państwa jak systematycznie oceniać i interpretować badania obrazowe kręgosłupa.

Szanowni Państwo chociaż istnieje wiele kursów, które koncentrują się na obrazowaniu kręgosłupa,  ta seria wyróżnia się tym, że przekazywana wiedza jest przez lekarza radiologa zajmującego się tylko i wyłącznie diagnostyką obrazową układu kostno-stawowego, członka  Europejskiego Towarzystwa Układu Kostno-Stawowego, twórcy sekcji diagnostyki obrazowej przy PTF oraz autora jedynego podręcznika z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w fizjoterapii i rehabilitacji uznanego w Polsce jak i za granicą m.in. w Szwajcarii, UK, Irlandii, który powstał przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Bern, Szwajcaria, Uniwersytetu Medycznego w Dreźnie, Niemcy, Uniwersytetu Medycznego W Brunszwiku, Niemcy, Jagiellońskiego Uniwersytetu Medycznego w Krakowie, Polska i innych.

Prowadzący webinar:
zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista, doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny, marketingu medycznego. Współautor jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.:” Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Prezes sekcji diagnostyki obrazowej i radiologii przy PTF. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin szkolenia: 14.07.2020 godz. 19.00
Cena webinaru: 99 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w odniesieniu dyskopatii i kręgozmyku

Celem  wykładu jest przedstawienie diagnozy według modelu FDM - 4 filary diagnozy i znaczenie mówi ciała w diagnostyce terapii. W trakcie wykładu zostaną przedstawione przykłady diagnozy i postepowania terapeutycznego w modelu FDM, a także Dawid Struzik odpowie na pytania.

Wykład poprowadzi:

zielony David Struzik - międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii, założyciel oraz kierownik FDM Akademii Polski

Bezpłatny wykład, odbędzie się online 15.05.2020 o godzinie 17.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie poprzez formularz zgłoszeniowy Bezpłatny wykład online - FDM (fascial distortion model)

Poprowadzony przez samego Marca Michalsena instruktora IBTA z Belgii.

Koncepcja Bobatha jest jedną z najczęściej stosowanych metod terapeutycznych w rehabilitacji dorosłych pacjentów z nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. W czasie wykładu uczestnicy zostaną zapoznani koncepcją Bobatha, także w aspekcie współczesnego spojrzenia na koncepcję i możliwości terapeutycznych.
    
Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych. Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.

Wykład poprowadzi:
zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji i Szwajcarii.

Termin wykładu: (odsłuch na żadanie)
Cena: bezpłatny
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Bezpłatny wykład online - Wprowadzenie do koncepcji Bobath w rehabilitacji neurologicznej dorosłych