Centrum In Corpore w Częstochowie zaprasza na terapię logopedyczną wspomaganą metodą Forbrain®.
W okresie wakacyjnym cena promocyjna 80 zł/1h.

Terapię prowadzą:
zielony mgr Izabela Mendakiewicz-Pasieka – surdopedagog, logopeda
zielony mgr Anna Blady – logopeda

System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób.
Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową.
Wykorzystanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:
zielony pamięć roboczą,
zielony mowę i komunikację,
zielony umiejętność czytania,
zielony zdolność do uczenia się.
Poprzez stymulację układu przedsionkowego pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych.

Zapraszamy! Zapisy w recepcji.