Nowość: Zapraszamy na zajęcia bilateralnej integracji dla niemowląt!

Coraz więcej dzieci ma problemy neurorozwojowe wynikające zarówno z zaburzeń napięcia mięśniowego, jak i zaburzeń sensorycznych. Dotyk to jedno z najlepszych narzędzi sprzyjających poznaniu własnego ciała. Układ sensoryczny i motoryczny są ze sobą ściśle powiązane. Czucie własnego ciała jest ważne, bo jeśli dziecko dobrze czuje swoje ciało, to dostarcza do swojego układu nerwowego właściwą informację o tym, gdzie się znajduje i kim jest. Kiedy się poruszamy, odpowiadamy na bodzce z naszego własnego ciała i z otoczenia.


Mapa ciała:
zielonyDostarcza informacji dziecku o tym gdzie się znajduje i kim jest.
zielonyDotyk to jedno z najlepszych narzędzi sprzyjających tworzeniu mapy ciała.
zielonyPrzechowywana jest w mózgu i może być wykorzystana przez dziecko do uzyskania informacji o swoim położeniu
zielonyPozwala na poruszanie się z coraz większą kontrolą
zielonyStabilna mapa ciała umożliwia rozwinięcie własnej koordynacji (kontrola motoryki dużej i małej)
zielonyUłatwia to dziecku swobodne poruszanie się

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczone fizjoterapeutki.
Informujemy, że dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą realizować zajęcia z bilateralnej integracji  w ramach piątej, bezpłatnej godziny wwr w miesiącu. 
Zapisy w sekretariacie i przez koordynatorów.