Centrum In Corpore filia w Częstochowie poszukuje osób do pracy:
zielony terapeuty integracji sensorycznej,
zielony logopedy,
zielony neurologopedy,
zielony pedagoga,
zielony psychologa,
zielony fizjoterapeuty.
Wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi.
CV proszę przesyłać na adres czestochowa@centrumincorpore.pl.