Zapraszamy na Zimowe Półkolonie Terapeutyczne, które odbędą się w terminie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.

Półkolonie w In Corpore to:
zielony nauka i rozwój poprzez zabawę,
zielony utrwalanie poprawnej artykulacji głosek w mowie spontanicznej, doskonalenie mowy dialogowej w grupie rówieśniczej,
zielony ćwiczenia logopedyczne wspomagane metodą Forbrain,
zielony przełamywanie blokad związanych z nawiązywaniem kontaktów,
zielony wzmacnianie mocnych stron dziecka,
zielony nauka technik relaksacyjnych,
zielony pokonywanie trudności i wzmacnianie pozytywnych cech.

 Rodzice wraz z dziećmi zostaną zaproszeni na wstępne konsultacje w celu zakwalifikowania dziecka do odpowiedniej grupy terapeutycznej odpowiadającej jego potrzebom .

Zajęcia będą odbywać się przez 5 dni w tygodniu w godzinach dopołudniowych (w sumie 20 h).

Koszt: 500 zł.

Zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore filia w Częstochowie, Al. Pokoju 44, TEL. 608 371 277, 664 858 278