Zapraszamy na konsultacje ortoptyczne, które odbędą się 17 lutego 2018 r. w Centrum In Corpore w Katowicach.
Prowadzący: Martin Rychetsky - ortoptysta, terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, trener i terapeuta metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014).

Kiedy wskazane jest badanie? Jeśli zaobserwujemy:
- Trudności w nauce czytania, pisania
- Częste bóle oczu, głowy
- Występuje męczliwość podczas czytania, pisania
- Przechylanie głowy podczas prac związanych z czytaniem, pisaniem lub obracanie książki, zeszytu
- Opuszczanie liter lub dodawanie nowych podczas czytania i pisania
- Niemieszczenie się w liniaturze podczas pisania, niski poziom graficzny pisma
- Pisanie w lustrzanym odbiciu
- Objawy dysleksji, dysortografii, dysgrafii

W przypadku kiedy dzieci mają niewykrytą wadę wzroku, zaburzenia widzenia, to nie skarżą się na złe widzenie, ponieważ dla nich sposób ich widzenia jest normalny.

Badanie ortoptyczne obejmuje między innymi :
- badanie ruchomości mięśni gałek ocznych
- badanie poziomu konwergencji (zbieżności oczu)
- badanie integracji wzrokowo – ruchowej
- pole widzenia

Ćwiczenia ortoptyczne mają na celu poprawę całego procesu widzenia, na który składa się percepcja oczna, ruch mięśni gałkoruchowych i kontrolujące je ośrodki mózgowe.
Nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania ortoptycznego i nie wymaga ono żadnego przygotowania. Badania są nieinwazyjne (bez zakraplania oczu), w czasie badania Rodzic przebywa z dzieckiem w gabinecie. Badania nie wymagają bezpośredniego kontaktu z okiem. Pacjent, który miał przeprowadzone badanie wzroku, powinien zabrać ze sobą wyniki. Po badaniu każde dziecko otrzyma pisemną informację o stanie wzroku (brak wad lub zaobserwowane nieprawidłowości).

Koszt: 150 zł / 45 minut
Zapisy w sekretariacie In Corpore w Katowicach.
Zapraszamy!