Czy wiesz, że…
…przepływ ładunków elektrycznych odgrywa kluczową rolę w pracy mózgu?

Niewielka część tego prądu „przebija” się przez warstwy chroniące mózgi łącząc się na skórze głowy daje w sumie elektryczne zero. Jednak umieszczając na głowie odpowiednie elektrody możemy owe prądy zmierzyć, a nawet zobaczyć kształt tworzonych przez nie fal. Takie badanie nazywamy EEG (elektroencefalografią).

 

 

 Badanie EEG jest podstawową metodą wykrywania obecności ogniska padaczkorodnego.

 W badaniu EEG istotny jest nie tylko kształt fal, ale także ich częstotliwość. Analiza ilościowa EEG, uwzględniająca częstotliwość fal, nazywana jest QEEG.

 

 

 

qeeg2

 

 

 

Mapy QEEG pozwalają zlokalizować obszary nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Przyczyny ich powstania mogą być różne (obszar spóźnionej mielinizacji, uszkodzenie mózgu, ognisko padaczkorodne, itp.), ale skutek ten sam – gorsze funkcjonowanie dziecka lub osoby dorosłej.

 

 
Badanie QEEG pozwala wykryć przyczynę takich zaburzeń, jak:
zielony Deficyty koncentracji,
zielony Zaburzenia emocjonalne (w tym lęki, zachowania agresywne, itp.),
zielony Zaburzenia ze spektrum autyzmu,
zielony Zaburzenia rozwoju mowy,
zielony Trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, trudności z nauką czytania),
zielony Depresja,
zielony Zaburzenia snu,
zielony I wiele innych.
Badanie EEG/QEEG stanowi istotną pomoc w rozpoznaniu przyczyn bólów głowy, moczenia nocnego, zaników pamięci, niektórych zaburzeń psychiatrycznych.


Po co badać czynność bioelektryczną mózgu?

Badanie EEG/QEEG przeprowadza się w celu wykrycia przyczyn zaburzeń i wybrania najwłaściwszej ścieżki terapeutycznej (tego typu badanie powinno także poprzedzać każdą serię terapii EEG-biofeedback i magnetostymulacji). Wynik badania pozwala na wystawienie opinii specjalistycznych, m.in. dostosowujących wymogi  szkolne do potrzeb i możliwości ucznia. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.