Arteterapia jest jedną z bardziej przyjaznych form terapii. W życzliwej atmosferze podczas pracy twórczej dziecko niemal nie dostrzega procesu terapeutycznego. 

Aktywność plastyczna wspiera rozwój małej motoryki, pozwala doskonalić grafomotorykę szczególnie potrzebną dla umiejętności sprawnego i poprawnego kreślenia liter.

2018 02 arteterapiaZabawy wykorzystujące twórczość plastyczną m.in. wzmacniają mięśnie dłoni, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalą wykonywanie ruchów celowych, trenują chwyt. Nie sposób wymienić wszystkich korzyści wynikających z angażowania dzieci – zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa – w działania plastyczne, a przecież trudno tutaj pominąć budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie wyobraźni,
a w pracy w grupie – nabywanie cennych kompetencji społecznych. Twórczość plastyczna jest także jednym ze sposobów komunikacji pozawerbalnej. Dzieci korzystają z niej często, kiedy zawodzi aparat mowy. Czasami też po prostu łatwiej jest im narysować niż powiedzieć czego oczekują lub co je trapi. Nadto wchodząc w świat kreacji plastycznej dzieci znajdują przestrzeń do relaksu i pozbycia się stresu czy innych napięć emocjonalnych, które im towarzyszą.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia arteterapeutyczne w In Corpore w Częstochowie. Zapisy w sekretariacie.