Za oknem mróz... a w In Corpore wiosna! i prawdziwie świąteczne klimaty.