Czasami zwykłe, proste sytuacje społeczne nie dla wszystkich są tak samo zrozumiałe. To, co dla jednych jest codziennością, innym może sprawić wyjątkową trudność. Problemy te mogą być potęgowane poprzez dodatkowe występowanie zaburzeń autystycznych, lękowych lub nadpobudliwość psychoruchową.
Trening umiejętności społecznych stanowi powszechnie stosowaną na świecie formę terapii uczącą funkcjonowania w grupie. Uczestnicy podczas sesji terapeutycznych uczą się reagowania na swoje emocje, komunikacji oraz współpracy z innymi. Dodatkowo poszerzają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu umiejętności społecznych oraz doskonalą samoocenę.


Podczas zajęć trenuje się nabywanie nowych umiejętności, następnie utrwala się je w grupie, omawia wszelkie trudności oraz generalizuje ćwiczone umiejętności w domu. Głównym celem treningu jest zmiana niekorzystnych zachowań uczestnika na bardziej akceptowalne przez społeczeństwo.
Trenowane umiejętności:
• poznawanie się,
• aktywne słuchanie,
• zabieranie głosu w obecności innych osób,
• inicjowanie rozmowy,
• właściwe reagowanie na uczucia własne i innych ludzi,
• skuteczne odmawianie,
• współpraca w grupie
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w grupie, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikująca dziecko do właściwej dla niego grupy.
Zapraszamy!
Zapisy w recepcji.