Z przyjemnością informujemy, że współpracę z nami rozpoczyna lek. med. Joanna Kukier, specjalista rehabilitacji medycznej.
Pani Doktor w swojej pracy uwagę poświęca problemom dzieci - szczególnie tych najmłodszych - ponieważ jako lekarz i matka wie, jak istotne jest jak najwcześniejsze wykrycie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby umożliwić dziecku możliwie najlepsze dla niego warunki rozwoju.

W zależności od potrzeb i wieku dziecka badanie skupia się na:
zielony ocenie umiejętności ruchowych i psychospołecznych dziecka,
zielony analizie wzorców ruchowych,
zielony ocenie napięcia mięśniowego i siły mięśniowej,
zielony ocenie koordynacji i równowagi,
zielony ocenie postawy ciała,
zielony analizie chodu,
zielony ocenie efektów usprawniania.

"Cieszy mnie przebywanie w gronie dzieci oraz fakt, że razem z rodzicem dzielę doświadczenie obserwowania zachowania i rozwoju dziecka."

Zapisy na wizyty prowadzi sekretariat Centrum w Katowicach.