Centrum In Corpore w Dąbrowie Górniczej zaprasza do współpracy: pedagoga terapeutę, logopedę i psychologa.
Poszukujemy terapeutów mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i dziećmi z trudnościami rozwojowymi.