Organizujemy nieodpłatne konsultacje 23 lutego 2019 r. (sobota). Zapraszamy dzieci od 0- 15 r. życia

Porad będą udzielali:

zielony NEUROLOGOPEDA
zielony PEDAGOG
zielony LOGOPEDA
zielony TERAPEUTA RĘKI,
zielony PSYCHOLOG
zielony SURDOPEDAGOG

Zapisy w sekretariacie  Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE filia w Częstochowie, Al. Pokoju 44, TEL. 608 371 277, 664 858 278