dogoterapia

Od stycznia 2019 roku dogoterapia jest dostępna także w naszej filii w Dąbrowie Górniczej.

Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dzieci i młodzieży, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy oraz funkcji poznawczych, pobudzanie i usprawnianie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu, a także usprawnianie i doskonalenie dużej i małej motoryki.

Zapraszamy