Terapia metodą Forbrain z elementami logopedii i terapii ręki - NOWOŚĆ (zajęcia wakacyjne)

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści: neurologopeda, pedagog, terapeuta ręki oraz psycholog.

WSKAZANIA
zielony Trudności szkolne (pisanie, czytanie)
zielony Zaburzenia mowy
zielony Problemy z koncentracją uwagi, pamięcią
zielony Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
zielony Zaburzenia integracji sensorycznej
zielony Problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami
zielony Trudności z wyrażaniem emocji
zielony Nadpobudliwość psychoruchowa

EFEKTY
zielony Poprawia płynność wypowiadania się i wymowy
zielony Usprawnia proces czytania i pisania
zielony Doskonali koncentrację i skupienie uwagi
zielony Usprawnia motorykę małą
zielony Doskonali umiejętności współpracy w grupie
zielony Zmniejsza pobudzenie psychoruchowe

Słuchawki Forbrain wyposażone są w mikrofon oraz dynamiczny filtr, którego rolą jest wzmacnianie wysokich i jednocześnie tłumienie niskich częstotliwości. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięki stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową. System Forbrain wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Forbrain jest metodą nieinwazyjną, wspomagającą terapie prowadzone równolegle, m.in.: logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, integrację sensoryczną.

Terapia dla dzieci od 5-12 lat, 5 dni w tygodniu po 2h (10h)

Zapisy w recepcji!
Centrum Diagnostyki i Terapii
In Corpore w Częstochowie
tel. 664-858-278