W sobotę 5. listopada w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Częstochowie gościli podopieczni i wolontariusze Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. 

Fundacja  Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.

Wspólnie z dziećmi będącymi pod opieką In Corpore nasi przemili goście uczestniczyli w logoterapii, muzykoterapii, arteterapii oraz dogoterapii. Dziękujemy wszystkim dzieciom, ich rodzicom, terapeutom i wolontariuszom z FAR za wspólnie spędzony czas.