Rodzicu – czy zastanowiłeś się nad tym, kto ma znaczący wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory Twojego dziecka?
O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej oczywiście może zdecydować samodzielnie. Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji czy też okoliczności.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Rodziców – jako osoby znaczące, które są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Bez wątpienia możecie być pomocni w podjęciu dobrej decyzji o wyborze szkoły i zawodu przez Wasze dzieci. Warto zatem wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować jako inwestycję w ich przyszłą karierę.

Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół czy też przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć:
zielony zainteresowania,
zielony predyspozycje, zdolności, talenty,
zielony umiejętności,
zielony temperament, cechy charakteru,
zielony wartości,
zielony możliwości intelektualne,
zielony postawy, przekonania,
zielony stan zdrowia.
Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest poznanie samego siebie, poznanie czynników, które warunkują trafny wybór zawodu i szkoły.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest ważny i czasem bywa trudny dla młodego człowieka. Stanowi bowiem pierwszy krok do samodzielności:
zielony Zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole gimnazjalnej, w wyniku czego młodzi ludzie przejmują role zarezerwowane dotychczas dla dorosłych. Z procesem tym wiąże się potrzeba uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym członkiem społeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie samodzielne kształtowanie swojego życia i dawania sobie w nim rady niezależnie od innych;
zielony Oznacza konieczność odnalezienia się w podzielonym i instytucjonalizowanym społecznym systemie, najpierw odnalezienia oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy.

Dlatego tak ważne decyzje warto podejmować wspólnie - rozmawiając, poznając siebie, szukając informacji, analizując je.


Gimnazjalistów, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki edukacyjnej, oraz ich rodziców zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji w Centrum In Corpore w Częstochowie.

Konsultacje poprowadzi pedagog i socjolog, dr n. hum. Marzena Sikora.


Dodatkowych informacji udziela sekretariat.