Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą nowej metody terapeutycznej prowadzonej w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, jaką jest Integracja Bilateralna (BI).

 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w recepcji.

 Im więcej różnych rodzajów ruchu dziecko będzie wykonywało tym dokładniejsza będzie mapa ciała. Mózg może odnosić się do schematu ciała i reagować na zmiany w planie mapy, w taki sam sposób jak my używamy map do nawigacji w podróży. Im dokładniejsze są "mapy" tym łatwiej jest "nawigować" nowe nieznane ruchy ciała. (J.Ayres)