Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych Rodziców na konferencję poświęconą zaburzeniom centralnego przetwarzania słuchowego. Interdyscyplinarne grono specjalistów omówi wszystkie aspekty postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wnioski z konferencji zostaną przedstawione przez Senatora Andrzeja Misiołka w Ministerstwie Edukacji Narodowej celem wypracowania rozwiązań systemowych, warunkujących optymalne warunki organizowania wsparcia dla uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.