Celem zajęć arteterapeutycznych jest stworzenie dziecku okazji do radosnego wyrażania siebie poprzez twórczość, okazji do wyzwalania entuzjazmu, rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Podczas twórczej zabawy generowane są pozytywne emocje. Już samo stworzenie ładnego obrazka czy rzeźby jest źródłem uczucia radości . Dziecko w czasie zajęć arteterapeutycznych poznaje siebie i pogłebia wiarę w niezwykłe możliwości w nim tkwiące, co z kolei przyczynia się do podnoszenia jego poziomu poczucia własnej wartości.

Dziecko podczas zajęć arteterapeutycznych:

 • rozwija swoje zainteresowania, talenty,

 • przyjemnie spędza czas,

 • w czasie wykonywania jakiejś czynności odczuwa przyjemność, satysfakcję,

 • rozładowuje nadmierną energię,

 • odczuwa radość tworzenia czegoś nowego,

 • zapomina o negatywnych emocjach,

 • wyraża siebie, swoje pragnienia, dążenia i uczucia,

 • kształtuje umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych,

 • pobudza ekspresję twórczą,

 • rozwija sprawność manualną.

Uczestniczenie w zajęciach arteterapii daje dziecku możliwość uwolnienia się od napięć poprzez ujawnienie stłumionych uczuć i przejęcie nad nimi kontroli. Może ono zdystansować sie do własnych, niejednokrotnie trudnych doświadczeń i zmienić sposób odbioru rzeczywistości.

Arteterapia grupowa szczególnie polecana jest w pracy z dziećmi mającymi problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych. Podczas zajęć dziecko uczy się komunikowania, współpracy i budowania więzi z innymi.

Każde zajęcia plastyczne mogą być niepowtarzalne dzięki ogromnej ilości technik i form plastycznych. Arteterapia rozwija sprawność manualną dziecka , dzięki manipulowaniu rozmaitymi materiałami i narzędziami artystycznymi.

Metody pracy podporządkowane są rodzajom zajęć. W zajęciach arteterapeutycznych najczęściej wykorzystywanymi metodami są:

 • rysowanie (węglem, ołówkiem, pastelami),
 • malowanie farbami,
 • malowanie palcami,
 • lepienie z plasteliny i gliny,
 • układanie mozaiki z koralików,
 • odlew z gipsu.


Dziecko uczestniczące w zajęciach plastycznych staje się się głownym bohaterem i podróżnikiem po świecie własnej wyobraźni, w którym odnajduje stan spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa, tak cenne dla prawidłowego rozwoju jego osobowości.

ZAPRASZAMY!