23 listopada, jak zwykle w środę, odbyło się kolejne pracowite spotkanie zespołu In Corpore.

To kolejna środa, kiedy połączone siły Centrum In Corpore w Katowicach, filii w Dąbrowie Górniczej oraz Fundacji In Corpore mierzyły się kwestiami diagnozy i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Rozmawiano m.in. o procedurze diagnozowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) i roli, jaką w tym procesie może odegrać test prof. Edwarda Ozimka. Test ten to nowatorskie narzędzie diagnostyczne, pozwalające na określenie wpływu deficytów słuchowych na rozumienie mowy. Narzędzie to może posłużyć jako test potwierdzający APD u dzieci, u których obserwuje się problemy takie jak: trudności w rozumieniu mowy, zaburzenia pamięci słuchowej, zamiana kolejności głosek w wyrazach, krótki czas koncentracji uwagi i nadwrażliwość słuchowa. Jest to istotne o tyle, że w Centrum In Corpore testy zdaniowe prof. Ozimka można wykonać nieodpłatnie (warunkiem jest posiadanie aktualnych badań słuchu obwodowego oraz wykonanego testu Wechslera).

Kolejny ważnym tematem poruszanym na środowym spotkaniu była pomoc w odrabianiu lekcji oraz korepetycje dla uczniów mających trudności szkolne, a będących podopiecznymi In Corpore. Z tej okazji odwiedziły nas trzy przemiłe i pełne zapału do pracy studentki Uniwersytetu Śląskiego.