8 lutego w Katowicach miało miejsce kolejne spotkanie naszego prężnie działającego zespołu zadaniowego. Dzięki połączonym siłom In Corpore z Katowic, Częstochowy i Dąbrowy Górniczej światło dzienne ujrzały nowe pomysły, plany i rozwiązania.

W spotkaniu udział wzięły panie: dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Dyrektor Centrum In Corpore, mgr Małgorzata Morel-Beza, wicedyrektor filii In Corpore w Częstochowie, mgr Sandra Sitek, mgr Iwona Wielesiewicz, mgr Magdalena Szendera-Lebuda z In Corpore w Katowicach, mgr Nina Myalska, mgr Joanna Muniowska, mgr Urszula Rogalska z In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Na chwilę wpadła także dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta, jak zwykle przynosząc ze sobą mnóstwo ciepła i radości.

W czasie spotkania rozmawiano na temat zakończonych w Częstochowie diagnoz weryfikacyjnych RSiM, które okazały się być bardzo konstruktywne, wnosząc wiele pozytywnych informacji zarówno dla rodziców dzieci objętych programem RSiM, jak i dla terapeutów.

Poruszono także temat nowych przepisów prawa dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zdecydowano, że Centrum In Corpore dzięki wsparciu Fundacji In Corpore nadal będzie oferowało swoim podopiecznym bezpłatne diagnozy do opinii o potrzebie WWR, które od lutego 2017 mogą być wydawane tylko przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Kolejnym istotnym tematem było powołanie Instytutu Dysleksji przy Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej In Corpore. Na temat Instytutu wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej informacji. 

Spotkanie było bardzo intensywne, długie i bardzo owocne. Na szczęście kalorie spalone poprzez intensywne myślenie z powodzeniem zostały uzupełnione dzięki pysznym pączkom i faworkom (to już a konto tłustego czwartku).

8 lutego w Katowicach miało miejsce kolejne spotkanie naszego prężnie działającego zespołu zadaniowego. Dzięki połączonym siłom In Corpore z Katowic, Częstochowy i Dąbrowy Górniczej mogły zaistnieć nowe pomysły, plany i rozwiązania. W spotkaniu udział wzięły panie: dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Dyrektor Centrum In Corpore, mgr Małgorzata Morel-Beza, wicedyrektor filii In Corpore w Częstochowie, mgr Sandra Sitek, mgr Iwona Wielesiewicz, mgr Magdalena Szendera-Lebuda z In Corpore w Katowicach, mgr Niny Myalska, mgr Joanna Muniowska, mgr Urszula Rogalska z In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Na chwilę wpadła także dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta, jak zwykle przynosząc ze sobą mnóstwo ciepła i radości.

W czasie spotkania rozmawiano na temat zakończonych w Częstochowie diagnoz weryfikacyjnych RSiM, które okazały się być bardzo konstruktywne, wnosząc wiele pozytywnych informacji zarówno dla rodziców dzieci objętych programem RSiM, jak i dla terapeutów.

Poruszono także temat nowych przepisów prawa, dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zdecydowano, że Centrum In Corpore dzięki wsparciu Fundacji In Corpore nadal będzie oferowało swoim podopiecznym bezpłatne diagnozy do opinii o potrzebie WWR, wydawanych od lutego 2017 tylko przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Kolejnym istotnym tematem było powołanie Instytutu Dysleksji przy Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej In Corpore. Na temat Instytutu wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej informacji.

Spotkanie było bardzo intensywne, długie i bardzo owocne. Na szczęście kalorie spalone poprzez intensywne myślenie z powodzeniem zostały uzupełnione dzięki pysznym pączkom i faworkom (to już a konto tłustego czwartku).