19 marca w In Corpore w Katowicach odbyło się szkolenie uprawniające do korzystania z narzędzia KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Obecnie KORP jest dostępny w każdej filii In Corpore, przeszkolonych zostało około 40 pracowników Centrum z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem diagnostycznym wystandaryzowanym, przeznaczonym do oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Narzędzie to przeznaczone jest dla logopedów, psychologów, pedagogów.