W grudniu zeszłego roku w ramach akcji „Cały UŚ czyta dzieciom” w Centrum In Corpore odbyły się „Mikołajki z Mikołajkiem”, impreza, w czasie której studentki Uniwersytetu Śląskiego czytały podopiecznym In Corpore wybrane fragmenty znanej ksiązki Goscinnego i Sempe. Miło nam donieść, że 4 lutego br. odbyła się kolejna impreza z cyklu, tym razem w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Kolorowych Podróży” w Sosnowcu, z którym Centrum In Corpore nawiązało wpółpracę.

Już od wejścia na studentki Uniwersytetu Śląskiego, Roksanę Folkert i Martę Szmigiel, czekała radosna atmosfera. Jako że na przełomie stycznia i lutego wiele dzieci choruje, Roksana i Marta postanowiły przeczytac przedszkolakom opowiadanie pod tytułem „Lekarstwo”, które przekonywało, że nie należny bać się brania lekarstw. Następnie przeczytały opowiadanie „Ząb”, gdzie Mikołajkowi właśnie wypadały zęby mleczne – temat jakże aktualny wśród przedszkolaków. Dzieci żywo dyskutowały na temat opowiadań. Po długiej rozmowie dotyczącej dbania o zdrowie dzieci chciały nadal słuchać opowiadań! Dlatego na koniec przedszkolaki mogły posłuchać opowiadania „Zabawa w kowbojów”. Na zakończenie dzieci doszły do wniosku, że należy być miłym dla innych, a podczas wspólnych zabaw najważniejsza jest współpraca w grupie tak, aby wszyscy mieli radość ze spędzanego wspólnie czasu. Gdy Marta i Roksana wychodziły, dzieci obdarowały je ślicznymi laurkami i obrazkami, dziękując za czytane bajki.

Dziękujemy Dyrekcji przedszkola „Akademia Kolorowych Podróży” za ciepłe przyjęcie.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE NEUROLOGICZNE
 
zielony Dr n . med  Katarzyna Wojaczyńska - Stanek - neurolog dziecięcy, pediatra
zielony Lek.med. Anna Bryzik - neurolog dziecięcy
 
Zapisy w sekretariacie Centrum  w Częstochowie  tel 608-371- 277

Celem zajęć arteterapeutycznych jest stworzenie dziecku okazji do radosnego wyrażania siebie poprzez twórczość, okazji do wyzwalania entuzjazmu, rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Podczas twórczej zabawy generowane są pozytywne emocje. Już samo stworzenie ładnego obrazka czy rzeźby jest źródłem uczucia radości . Dziecko w czasie zajęć arteterapeutycznych poznaje siebie i pogłebia wiarę w niezwykłe możliwości w nim tkwiące, co z kolei przyczynia się do podnoszenia jego poziomu poczucia własnej wartości.

Dziecko podczas zajęć arteterapeutycznych:

 • rozwija swoje zainteresowania, talenty,

 • przyjemnie spędza czas,

 • w czasie wykonywania jakiejś czynności odczuwa przyjemność, satysfakcję,

 • rozładowuje nadmierną energię,

 • odczuwa radość tworzenia czegoś nowego,

 • zapomina o negatywnych emocjach,

 • wyraża siebie, swoje pragnienia, dążenia i uczucia,

 • kształtuje umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych,

 • pobudza ekspresję twórczą,

 • rozwija sprawność manualną.

Uczestniczenie w zajęciach arteterapii daje dziecku możliwość uwolnienia się od napięć poprzez ujawnienie stłumionych uczuć i przejęcie nad nimi kontroli. Może ono zdystansować sie do własnych, niejednokrotnie trudnych doświadczeń i zmienić sposób odbioru rzeczywistości.

Arteterapia grupowa szczególnie polecana jest w pracy z dziećmi mającymi problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych. Podczas zajęć dziecko uczy się komunikowania, współpracy i budowania więzi z innymi.

Każde zajęcia plastyczne mogą być niepowtarzalne dzięki ogromnej ilości technik i form plastycznych. Arteterapia rozwija sprawność manualną dziecka , dzięki manipulowaniu rozmaitymi materiałami i narzędziami artystycznymi.

Metody pracy podporządkowane są rodzajom zajęć. W zajęciach arteterapeutycznych najczęściej wykorzystywanymi metodami są:

 • rysowanie (węglem, ołówkiem, pastelami),
 • malowanie farbami,
 • malowanie palcami,
 • lepienie z plasteliny i gliny,
 • układanie mozaiki z koralików,
 • odlew z gipsu.


Dziecko uczestniczące w zajęciach plastycznych staje się się głownym bohaterem i podróżnikiem po świecie własnej wyobraźni, w którym odnajduje stan spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa, tak cenne dla prawidłowego rozwoju jego osobowości.

ZAPRASZAMY!

Ze względu na coraz częstsze informacje od rodziców informujemy, że Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Educo (Tychy) nie jest placówką filialną Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Powyższych placówek nigdy nie łączyła i nie łączy żadna współpraca.

Od listopada zapraszamy na terapię czaszkowo-krzyżową realizowaną w naszym Centrum.

Pomoc rodzinie w sytuacji okołorozwodowej (rozważającej rozwód, przed rozwodem, w trakcie lub po rozwodzie)

 

Rozwód jako pojęcie psychologiczne ma inne znaczenie niż w dziedzinie prawa.

W rozumieniu psychologicznym jest to sytuacja kryzysowa pociągająca za sobą nieuniknione zmiany w funkcjonowaniu rodziny oraz zmiany wzorców relacji między jej członkami.

Dla dziecka rozwód rodziców oznacza zwykle podważenie i zaburzenie podstawowej więzi, jaka je łączy z najbliższymi dla niego osobami- rodzicami. Rozpad rodziny uderza w podstawowe poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i przynależności dziecka.

Proponujemy  następujące formy pomocy:
zielony konsultacja psychologiczna dla całej rodziny (wspólne ustalenie zasad  i norm postępowania w nowej sytuacji)
zielony konsultacja psychologiczna dla rodziców (wskazówki dla rodziców  dotyczące rozmowy z dzieckiem o decyzji rozwodu, ustalenie zasad postępowania)
zielony terapia rodziny (pomoc rodzinie w kryzysie)
zielony terapia pary (dla par chcących przezwyciężyć kryzys w związku)
zielony terapia indywidualna dziecka (pomoc dziecku w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami)
zielony terapia indywidualna jednego z małżonków (mająca na celu np. poradzenie sobie z rozstaniem i rozpoczęcie nowego etapu w życiu)

 

   ZAPRASZAMY

Z przyjemnością informujemy, że od października realizujemy terapię w nowej, większej siedzibie Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" w Częstochowie.

Nowy adres:

Aleja Pokoju 44

42-200 Częstochowa.

 

Zapraszamy!


vis czestochowa03

Uprzejmie informujemy, że pozostały ostatnie wolne miejsca na warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze w oparciu o Ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.


Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze w oparciu o Ogólnopolski Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".
Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ


Cykl obejmuje 8 cotygodniowych spotkań trwających ok. 2-3 godziny każde.
Rodzicu na warsztatach pokażemy jak:

zielony wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane
zielony rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia własne i dziecka
zielony aktywnie i wspierająco słuchać
zielony motywować dziecko do współdziałania
zielony modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka
zielony uwalniać dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
zielony wspierać proces usamodzielniania się dziecka
zielony konstruktywne rozwiązywać konflikty
zielony budować realne poczucie własnej wartości dziecka

Prowadzący: mgr Joanna Zielińska  psycholog, pedagog, seksuolog
Certyfikowany realizator programu : Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

ZAPRASZAMY !

NOWOŚCI:

- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ MATEMATYKI / szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum<
- WARSZTATY PLASTYCZNE

ZAPRASZAMY NA OCENĘ GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
ORAZ NA ZAJĘCIA
PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI W KLASIE I


SPRAW ABY ROZPOCZECIE NAUKI W KLASIE I STAŁO SIĘ DLA TWOJEGO DZIECKA RADOSNĄ PRZYGODĄ, A NIE PRZYKRYM OBOWIĄZKIEM.

GOTOWOŚĆ SZKOLNA to zdolności i umiejętności, jakie dziecko może potencjalnie osiągnąć w najbliższym czasie. Zależy ona nie tylko od wieku kalendarzowego i indywidualnego tempa rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz społeczno – emocjonalnego dziecka, ale także od aktywności dorosłych, stwarzających dziecku optymalne warunki do rozwoju.
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to zbiór umiejętności dobrze opanowanych przez dziecko.
Osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej w przedszkolu oraz dojrzałości szkolnej w klasie I zapewni mu SUKCES W SZKOLE na kolejnych etapach edukacji.


OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

KOMPETENCJE POZNAWCZE, W TYM KOMUNIKACYJNE (sfera intelektualna)

zielony Myślenie – sześciolatek powinien posiadać umiejętność operowania informacjami w taki sposób, aby mógł zrozumieć proste pojęcia, zasady i prawidłowości. Powinien właściwie łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć (wnioskowanie przyczynowo – skutkowe), jak również dokonywać klasyfikowania obiektów do różnych kategorii. Nie bez znaczenia jest także myślenie operacyjne, które przygotowuje dziecko do uczenia się matematyki.
zielony Uwaga – dotyczy zdolności dziecka do utrzymywania uwagi na tym samym aspekcie otoczenia przez około 30 minut. Ważne, aby dziecko odporne było na różne bodźce rozpraszające oraz potrafiło np. na polecenie nauczyciela przerwać zabawę i zająć się czynnością, która jest dla niego mniej ciekawa (tzw. uwaga dowolna).
zielony Pamięć – umiejętność zapamiętywania zależy od koncentracji uwagi. Dziecko powinno umieć celowo zapamiętać materiał (np.: wierszyk, piosenkę).
zielony Percepcja wzrokowa - to umiejętność dokonywania przez dziecko analizy i syntezy znaków graficznych.
zielony Percepcja słuchowa - dziecko powinno: odróżniać słuchowo głoski (ta zdolność nosi nazwę słuchu fonemowego), dzielić zdanie na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, dzielić wyrazy na głoski oraz słuchowo różnicować rymy i rytm mowy.

Dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej oraz słuchowej są zagrożone ryzykiem dysleksji rozwojowej. Jeżeli Twoje dziecko: niechętnie układa puzzle, nie potrafi układać klocków według wzoru, nie lubi rysować, ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami, wiązaniem sznurowadeł, ma problem z zapamiętaniem rzadziej używanych liter, zapisuje litery w lustrzanym odbiciu, przekręca słowa i używa nieprawidłowych form gramatycznych – zgłoś go do Naszej Poradni, zanim jeszcze pójdzie do szkoły. Możesz zapobiec wystąpieniu u dziecka trudności w nauce, stosując odpowiednie ćwiczenia stymulujące rozwój tych sfer. Zapraszamy na zajęcia z pedagogiem.


zielony Mowa – Pierwszoklasista powinien mieć w pełni wykształcone umiejętności językowe na wszystkich poziomach. Wszystkie głoski powinny być realizowane poprawnie. Nieprawidłowa artykulacja bardzo często przekłada się na nieprawidłowości w nauce pisania w myśl zasady: jak się mówi, tak się pisze. Niektóre wady wymowy są przeszkodą w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci z nieprawidłową mową są często wyśmiewane. Sześciolatek powinien wypowiadać się prawidłowo zbudowanymi zdaniami , stosować zasady fleksji. Powinien umieć opisać otaczające go środowisko, spontanicznie wypowiadać się na zadany temat. Opowiadania powinny stanowić nierozerwalną całość, posiadać początek i koniec. W mowie nie powinno już być neologizmów i agramatyzmów. Jeśli Twoje dziecko ma trudności artykulacyjne, komunikacyjne skorzystaj z pomocy logopedy.


AKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA (sfera fizyczna)
zielony Rozwój ruchowy dziecka (tzw. duża motoryka): to właściwa koordynacja ruchów całego ciała, zdolność utrzymywania równowagi, zwinność umożliwiająca dziecku bezpiecznie poruszanie się wśród innych dzieci oraz na terenie szkoły oraz umiejętność poznawania stosunków przestrzennych poprzez doświadczenia ruchowe.
zielony Ruchy rąk (tzw. mała motoryka): to sprawność umożliwiająca odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach. Możliwości manualne dziecka powinny być skoordynowane i płynne, ponieważ od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie.
Jeżeli zauważasz u swojego dziecka małą sprawność w zakresie motoryki dużej i obniżone możliwości grafomotoryczne lub nieprawidłowy chwyt kredki lub ołówka zapraszamy na: zajęcia fizjoterapeutyczne, terapię ręki, zajęcia integracji sensorycznej, itd.

DOJRZAŁOŚĆ EMOCJOLNALNA I FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE (sfera społeczno – emocjonalna)
zielony radzenie sobie z emocjami – potrafi opanować złość, agresję, w zabawie nie reaguje impulsywnie, nie wybucha płaczem, nie okazuje lęku, nie wycofuje się;
zielony ma poczucie przynależności do grupy, preferuje zabawę z rówieśnikami nad chęcią przebywania blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie,
zielony nie zniechęca się szybko napotkanymi trudnościami;
zielony jest samodzielne, ma poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie (np.: nie ma ochoty, ale rozwiązuje zadanie samodzielnie, bo wie, że powinno).

pdf Pobierz formularz testu sprawdzającego gotowość do podjęcia nauki w klasie I.

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka trudności w radzeniu sobie z emocjami, albo trudności w kontaktach z rówieśnikami pomóż mu zapisując go na indywidualne lub grupowe zajęcia z psychologiem, gdzie nauczy się nowych sposobów radzenia sobie z uczuciami oraz podstawowych umiejętności społecznych.