Niedosłuch Centralny

Opracowanie na temat Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego, autor - Katarzyna Rychetsky

Jest to przegląd zagadnień istotnych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z deficytami przetwarzania informacji słuchowej.


OŚRODKOWE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego APD stanowią częstą przyczynę niepowodzeń w nauce szkolnej. Jednak pierwsze symptomy, na które zwracamy uwagę wiążą się z funkcjonowaniem dziecka w życiu codziennym. Najczęściej ośrodkowe zaburzenia słuchu ujawniają się w przedszkolu lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.


Dzieci, u których obserwujemy zaburzenia przetwarzania słuchowego często mają trudności z rozumieniem złożonych poleceń , zwłaszcza, kiedy zawierają nowe słowa lub mają złożoną strukturę gramatyczną. Mogą mieć trudności zrozumieniem mowy niewyraźnej, zniekształconej przez hałas, czy w pomieszczeniach o złej akustyce ( klasy, sale sportowe, hale basenowe). Mogą mieć kłopoty z koncentracją uwagi ( nadruchliwość, wyłączanie się) i zapamiętywaniem nowych informacji, nauką wierszyków czy tabliczki mnożenia[ Summers 2003]. Towarzyszą im specyficzne problemy z czytaniem , pisaniem, nauką matematyki, nadpobudliwością psychoruchową czy zaburzenia koncentracji uwagi.


Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Możemy mieć dobry słuch i funkcjonować jak osoby z niedosłuchem. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Należy podkreślić, że tak naprawdę słyszymy mózgiem a ucho jest niezbędnym, ale tylko jednak jednym z wielu elementów układu słuchowego. Słyszenie jest złożonym i dynamicznym procesem, w którym sygnały akustyczne po zamienieniu na impulsy nerwowe są analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego
Nieprawidłowe zrozumienie informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu, jest to zaburzenie przetwarzania słuchowego. Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), czyli deficyt w zakresie opracowania informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego. Problem ten, szacują specjaliści, występuje u ok. 2-3 proc. populacji dzieci w wieku 7-14 lat i nie ma nic wspólnego z obniżonym poziomem inteligencji.

Niedosłuch Centralny


Przed podjęciem próby zdiagnozowania APD u dziecka koniczne jest wykluczenie obwodowego uszkodzenia słuchu typu przewodzeniowego lub nerwowo-czuciowego. Kiedy mamy do czynienia z obecnością obwodowych uszkodzeń słuchu powodują one, że utrudnione jest ustalenie czy deficyt w procesach przetwarzania słuchowego wynika z przyczyn obwodowych czy ośrodkowych.
U podłoża tego schorzenia leżą zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej od jądra ślimakowego do kory słuchowej.


Zaburzenia przetwarzania słuchowego wiążą się z niemożnością pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym odbiorze w strukturach obwodowych. Wynika to z braku współpracy narządu słuchu z mózgiem, którego komórki nieprawidłowo rozpoznają i interpretują dźwięki docierające do ucha( Katz LC Somatosensory development. A New level of refinement. Curr Biol 1994 , 4(9):831-4). Energia rozpoznawana, jako dźwięk przechodzi przez ucho i jest przetwarzana w informację i interpretowana przez mózg ( dźwięk – ucho- pień mózgu – śródmózgowie – kora słuchowa). Umiejętność rozumienia dźwięków nabywamy przetwarzając wrażenia przedsionkowe w miarę rozwoju dziecka.


TESTY BASD

Zostały opracowane w ramach projektu finansowanego przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych przez Prof. Katrin Neumann z Uniwersytetu w Bochum i jej pracowników oraz firmę Path Medical GmbH.

Są to testy psychoakustyczne mające potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego.
Testy są przeznaczone dla różnych grup wiekowych w tym dla dzieci od czwartego roku życia.

Testy te składają się z różnych elementów takich jak:
zielony rozróżnianie pośród trzech alternatywnych dźwięków minimalną słyszalną różnicę dla bodźców dźwiękowych niebędących dźwiękami mowy (inny czas trwania tonu, natężenia dźwięku i częstotliwości)
zielony dwa pojedyncze testy pozwalające zbadać zdolność do rozróżniania dźwięków językowych (pod względem artykulacji i dźwięczności samogłosek i spółgłosek) – wyrazy bezznaczeniowe.

Procedury te zostały przedstawione na XXVII. Kongresie Union of the European Phoniatricians, który odbył się w dniach od 2 do 5 października 2014 w Moskwie, i otrzymały przyznawaną przez EUHA pierwszą nagrodę roku 2014 European Phoniatrics Hearing EUHA Award. Aby procedury testowe były interesujące dla dzieci młodszych zostały zaprojektowane, jako elektroniczna gra, która jest zapisana w pamięci urządzenia Sentiero © firmy medycznej PATH Medical GmbH .
Następnie zostały zatwierdzone przy użyciu różnych metod odniesienia na 158 dzieciach w wieku od czterech do czterech i pół roku, i znormalizowane do sekundy, dla 293 dzieci w wieku od czterech do sześciu lat.


ZABURZENIA CENTEALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO


Przedstawiamy państwu materiały filmowe przygotowane przez Fundację In Corpore na temat zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego (niedosłuchu centralnego) u dzieci.
Serdecznie polecamy zapoznanie się z wypowiedziami ekspertów, którzy będąc specjalistami w różnych dziedzinach omawiają problem niedosłuchu z wielu perspektyw.

zielony Dr hab. Ewa Emich-Widera jest krajowym konsultantem w dziedzinie neurologii dziecięcej. W rozmowie z red. Iwoną Flanczewską-Rogalską mówi o problemach z uzyskaniem diagnozy niedosłuchu centralnego.

zielony Katarzyna Wojaczyńska-Stanek jest specjalistą neurologii dziecięcej. Poniżej jej wykład na temat diagnozy różnicowej niedosłuchu centralnego i afazji.

zielony Dr n. med. Irena Urban, otolaryngolog, audiolog i foniatra, pracownik Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy "Medincus", wypowiada się na temat diagnostyki słuchu w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego.

zielony Katarzyna Rychetsky omawia tematykę treningów słuchowych stosowanych w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

zielony Mgr Jadwiga Gluźniewicz, metodyk, opowiada o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niedosłuchem centralnym na terenie szkoły.

zielony Jadwiga Brzdąk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie porusza ważną kwestię dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości dzieci z niedosłuchem centralnym.

zielony Senator RP prof. Andrzej Misiołek przedstawia stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym.

zielony Dyskusja uczestników konferencji dotyczącej centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.