Trudności szkolne

Zaburzenia umiejętności szkolnych czy trudności w nauce (czytaniu, pisaniu, matematyce) występują, gdy dziecko mające dobre możliwości intelektualne, nie jest w stanie opanować przewidzianego dla danego etapu edukacji poziomu umiejętności pisania, czytania lub dokonywania operacji matematycznych.

Zaburzenia Rozwoju Umiejętności Szkolnych

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności polegają na trudnościach z nauką szkolną niewynikających z braku zdolności. Istnieje wiele powodów niepowodzeń w szkole, ale najczęstszym są specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych. Pomimo wysiłku dzieci często nie są w stanie podołać wymaganiom stawianym im przez nauczycieli, tzn. często nie potrafią skupić uwagi lub usiedzieć w ławce.

W celu diagnozy zaburzeń należy obowiązkowo wykonać następujące badania:

 • Badanie psychologiczne
 • Badanie pedagogiczne
 • Badanie neurologiczne

Nasi Specjaliści mogą zalecić wykonanie dodatkowych badań logopedycznych, okulistycznych, psychiatrycznych czy badania wspierającego diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności (test MOXO), a także badań laryngologicznych / audiologicznych, bądź specjalistycznych badań słuchu (audiometria tonalna, otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna, test uwagi słuchowej).


Trudności i niepowodzenia szkolne

Trudności oraz niepowodzenia szkolne dziecka spowodowane mogą być wieloma czynnikami. Polegać mogą na trudnościach z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem materiału dydaktycznego, wykorzystywaniem wiedzy już zdobytej do rozwiązywania nowych problemów i zadań. Przejawiać się mogą również w wolnym tempie pracy lub problemami z czytaniem ze zrozumieniem.

W celu diagnozy zaburzeń należy obowiązkowo wykonać następujące badania:/

 • Badanie psychologiczne
 • Badanie pedagogiczne

Fakultatywnie mogą zostać zlecone dodatkowe badania logopedyczne, neurologiczne, okulistyczne, psychiatryczne czy badanie wspierające diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności (test MOXO). Czasami także należy zdiagnozować słuch dziecka (audiometria tonalna, otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna, test uwagi słuchowej).

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Co mówią o nas Pacjenci?

Jakość usług oferowanych w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore jest naszym priorytetem – cenimy opinię każdego Rodzica, oddającego nam swoją pociechę pod opiekę.

 • Dzieci nie traktują terapii, jako obowiązku – one przychodzą tu dla dobrej zabawy! Bonusem jest, że rehabilitacja przynosi zachwycające efekty, mimo, że początkowo nie dawano nam zbyt wielkich nadziei. Dziękujemy

  Katarzyna

  Mama Szymona

 • Po drugim etapie Tomatisa dostrzegamy poprawę koncentracji, jakości i szybkości czytania, a matematyka wręcz wskoczyła na wyższy poziom!

  Marek

  Tata Dominika

 • Córka po terapii SI jest spokojniejsza, lepiej utrzymuje równowagę. Chętniej podejmuje się zabaw ruchowych, które wcześniej były dla niej problemem. Dziękujemy

  Sylwia

  Mama Ani