Celem szkolenia rozszerzenie wiedzy dotyczącej AAC zdobytej przez absolwentów wcześniejszego szkolenia .

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Założycielka i kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, stypendystka Prentke Romich Scholarship. Była konsultantem wiodącym sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (przy UNDP Umbrella Project), przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication). Autorka artykułów i książek dotyczących komunikacji wspomagającej. W całej Polsce prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony rodziców dzieci
zielony lekarzy

Program warsztatów:
zielony Tworzenie Indywidualnych Systemów Komunikacji
zielony Programu wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się „Ciągi czynności, gry i zabawy”
zielony Zachowanie komunikacyjne partnera podstawą doświadczania skutecznych sposobów porozumiewania się
zielony Komunikatory całościowe, nauka zadawania pytań, funkcje zadawania pytań, wprowadzenie słownictwa tematycznego i generalnego
zielony Urządzenia wysokiej technologii generujące mowę, min. Tech Talk, Tech Speak, Go Talk, Talara itp.
zielony Analiza aktywności pomocna w doborze słownictwa
zielony Kategoryzacja oparta o tablice aktywności
zielony Organizacja fizyczna i lingwistyczna systemu
zielony Strategie, które wspierają rozwój wypowiedzi użytkowników AAC


Termin kursu: 21-22.10.2020, miejsce: Katowice
Cena kursu: 750 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących - IV i V stopień