Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii

Organizator: Fundacja "In Corpore"; ul. Bażantów 2; 40-668 Katowice
Miejsce kursu: Centrum Konferencyjne Dagma - ul. Bażantów 4, 40-668 Katowice

Kurs poprowadzi:

zielony dr hab. n. med. Jacek Durmała

zielony mgr Joanna Dzierżęga

Termin: 8-12.12.2016 z przyczyn losowych kurs odbędzie się w terminie 12-16.01.2017

Cena kursu: 690 zł

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia na kurs Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży 12-16.01.2017