W lipcu 2014 otwarta została pierwsza filia Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 40 . Od maja 2016 działamy w nowej lokalizacji przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” filia Dąbrowa Górnicza obejmuje działalność dwóch podmiotów: Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz NZOZ. Połączenie tych dwóch form działalności gwarantuje konsultacje specjalistów z zakresy medycyny oraz oświaty w jednym ośrodku, bez konieczności odsyłania Państwa do innych poradni.

ZESPÓŁ

Pracownicy Centrum w Dąbrowie Górniczej:

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Dyrektor Centrum, Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny


dr n.med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek - neurolog dziecięcy


horbulewicz

lek. med. Anna Horbulewicz - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore", laryngolog, audiolog


Monika Maj

 dr n. med. Monika Maj – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży


lek. med. Teresa Wolan - laryngolog, otolaryngolog


Myalskazielony mgr Nina Myalska - psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej przy Uniwersytetcie SWPS),  członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, pedagog terapeuta i rewalidant. Ukończyła terapię pedagogiczną i rewalidację na Uniwersytecie Śląskim, a także Pomoc Psychologiczną i Rozwiązania Systemowe w rodzinie w kryzysie na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach, w tym z Metody Dobrego Startu, Integracji Bilateralnej, Psychoterapii Rodzin, Diagnozy Dysleksji, Arteterapii, Interwencji Kryzysowej, Niebieskiej Karty. Jest nauczycielką języka angielskiego, zwolenniczką Lou Marinoffa i jego Terapii Filozoficznej. W swojej pracy często wykorzystuje biblioterapię, Teatr Kamishibai. Zajmuje się trudnościami szkolnymi, rozwojem emocjonalnym dzieci, a także pomocą psychologiczną ich rodzicom.  Prowadzi grupy wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych i Rodzin dzieci z zespołem Aspergera.


zielony mgr Barbara Szostak – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Doświadczony terapeuta w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji. W swojej pracy wykorzystuje elementy: Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne.

zielony mgr Olga Mróz - magister sztuki, terapeuta zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z arteterapii, terapii ręki  oraz terapii w zakresie pomocy dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy Integracji Bilateralnej.

Wodazielony mgr Monika Woda – oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, nauczyciel muzyki, doradca rodzinny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z muzykoterapii oraz terapię w zakresie pomocy dzieciom: ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, autystycznymi, z zaburzeniami słuchowymi.

 

 


Daria Bochenek-Chmielzielony mgr Daria Bochenek-Chmiel – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany asystent psychodramy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach - całościowe szkolenie z psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W Centrum In Corpore zajmuje się konsultacjami, diagnostyką i psychoterapią zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Zajmuje się psychodramą wg Moreno, która powstała w oparciu o obserwację spontanicznej zabawy dzieci. Prowadzi również treningi asertywności i umiejętności społecznych. Metody terapii lub treningu dostosowuje do potrzeb i wieku swoich podopiecznych.

 

 


Gajochzielony mgr Agnieszka Gajoch – pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, specjalista indywidualnej symulacji słuchu Johansena, specjalista metody Warnkego. Interesuje się zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

 

 

 

 


czerwinskazielony mgr Joanna Czerwińska – fizjoterapeuta, ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego  w Katowicach. Doświadczenie  z najmłodszymi pacjentami zdobyła w ośrodkach wczesnej interwencji oraz na  turnusach rehabilitacyjnych w całej Polsce. W swojej pracy bazuje głównie na neurorozwojowej terapii NDT Bobath oraz terapii SI - jest certyfikowanym terapeutą obu metod. Do każdego podopiecznego  podchodzi w sposób indywidualny i stara się stworzyć swoim podopiecznym jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,  Kinesiology taping, Szkolenie „ Praktyczne zastosowania dynamicznej ortezy Dunag”, szkolenie z zakresu M-CHAT-R/F (narzędzie mające praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka), „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, "Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka, Kurs masażu poziom podstawowy i rozszerzony.


 zielony mgr Katarzyna Korepta – fizjoterapeuta, pracuje metodą neurorozwojową NDT-Bobath, elementy SI

Joanna Laskiewicz-Orkiszewskazielony mgr Joanna Laskiewicz-Orkiszewska - neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Autorka książki dla dzieci, tekstów piosenek i scenariuszy teatralnych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do pacjenta, wedle czego dostosowuje metody i oddziaływania terapeutyczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z wadami słuchu, zaburzeniami mowy, zespołem Downa, a ponadto z obszaru alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, integracji odruchów ustno-twarzowych, opieki okołoporodowej, integracji bilateralnej, terapii taktylnej oraz zaburzeń karmienia.

 

 


Paulina Raczekzielony mgr Paulina Raczek - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Wykształcenie zdobyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest certyfikowanym terapeutą metody NDT- Bobath, PNF. W swojej pracy wykorzystuje również elementy masażu oraz terapii manualnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in "Podstawy efektywnej komunikacji z dzieckiem", "Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych - funkcja i rola w procesie leczenia".

 

 


Joanna Muniowskazielony mgr Joanna Muniowska - psycholog, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Terapeuta metody biofeedback. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii rodzin w nurcie ericksonowskim. Od 17 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy i terapii. Specjalizuje się w deficytach rozwojowych, trudnościach szkolnych i problemach emocjonalnych. Pracowała jako asesor w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przy instytucji pośredniczącej Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wpisana na listę ekspertów Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w obszarze edukacja. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 


Barbara Pyziakzielony mgr Barbara Pyziak - mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta koncepcji PNF i koncepcji Halliwick. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii manualnej wg standardów IFOMPT, OMT Kaltenborn-Evjenth, terapii tkanek miękkich, terapii SI.

 

 

 

 


urszula rogalskazielony mgr Urszula Rogalska – pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, specjalista Metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, podwyższająca swoje kwalifikacje w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

 

 

 


ziemerzielony mgr Katarzyna Ziemer – psycholog, psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT (w trakcie szkolenia), trener umiejętności psychospołecznych

 

 

 

 

 


Joanna Ulfig

Joanna Ulfig - technik diagnostyki audiologicznej


zielony mgr Kinga Rusin – psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy, psycholog transportu, szkolny organizator rozwoju edukacji.

 

 

 

 


Duchzielony mgr Agata Duch - pedagog, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, terapeuta ręki z elementami arteterapii. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w swojej pracy wykorzystuje wiele metod i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

 

 

 

 


Joanna Sikorazielony mgr Joanna Sikora - terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci z autyzmem. Ukończyła liczne szkolenia, m.in. Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej,
Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej,
III- stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, Terapia neurobiologiczna I i II stopień, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.


Laura Szczęśniakzielony mgr Laura Szczęśniak- oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

 


Magdalena Kaczmarczyk Gawełzielony mgr Magdalena Kaczmarczyk-Gaweł – pedagog, logopeda, terapeuta metody Biofeedback I i II stopnia, hipoterapeuta, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z logopedii i terapii pedagogicznej oraz terapii Biofeedback. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej i pedagogicznej. W swojej pracy wykorzystuje elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy Integracji Sensorycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

 


 mgr Agnieszka Krawczyk - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalizacja kliniczna dzieci i młodzieży). Ukończyła Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu na kierunku terapia systemowa rodzin. Obroniła dyplom w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach na kierunku Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji (Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Specjalizuje się w psychoterapii rodzinnej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, prowadzi również terapię indywidualną w nurcie systemowym.


Paula Musiał mgr Paula Musiał - fizjoterapeuta. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje elementami metody NDT- Bobath, SI. Autorka licznych publikacji naukowych, będących efektem działalności w Studenckich Kołach Naukowych oraz czynnego udziału w konferencjach z zakresu fizjoterapii. Praktykę nabywała w licznych ośrodkach wczesnej interwencji, kursach i szkoleniach.

 

 

 


zielony mgr Elżbieta Jasieczko - oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończone kursy/szkolenia: Terapia neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej;Symultaniczno – Sekwencyjna nauka czytania - Centrum Metody Krakowskiej; Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej; Metody wywoływania głosek – Centrum Metody Krakowskiej; Makaton – poziom podstawowy; Terapia ręki; Masaż logopedyczny; Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji; Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne; Dysleksja, niedosłuch centralny, afazja rozwojowa, dyspraksja w praktyce nauczyciela i specjalisty.


Śliwińskazielony mgr Aneta Śliwińska - pracownik administracyjny

 

 

 

 

 


Jolanta Podlasekzielony Jolanta Podlasek - pracownik administracyjny

 

 

 

 

 


Marianna Szkutnikzielony mgr Marianna Szkutnik - pracownik administracyjny

 

 

 

 

 

GALERIA