Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy.

Zespół specjalistów z różnych dziedzin naukowych rozwiązuje problemy dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Diagnoza audiologiczna, laryngologiczna, neurologiczna stanowi punkt wyjścia do dalszego leczenia, protezowania, ale także zastosowania całościowej terapii.

Wysoką jakość usług diagnostycznych zapewnia nowoczesna aparatura medyczna (polisomnograf, tympanometr, otoemisja, BERA/ ABR, audiometr, EEG-Biofeedback, Tomatis).

Centrum jest placówką wykorzystującą innowacyjne techniki terapeutyczne stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. Działania tego typu skutkują poprawą pamięci i koncentracji uwagi, łatwiejszym przyswajaniem języków obcych, odstresowaniem i mogą być stosowane zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Systematycznie dążymy do poszerzania oferty świadczonych przez nas usług tak, aby jak najlepiej pomóc dzieciom, rodzicom i środowisku, w którym dziecko funkcjonuje.

Poprzez działalność szkoleniową, warsztatową a także współpracę z innymi organizacjami i placówkami medycznymi pragniemy również dotrzeć do szerszego grona odbiorców, którzy chcieliby rozwijać swoje kwalifikacje oraz umiejętności.

W chwili obecnej siedziba główna Centrum znajduje się w Katowicach, a w Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie zlokalizowane są autonomiczne filie. W ramach każdej filii Centrum In Corpore działa NZOZ Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore", dzięki któremu realizujemy finansowane przez NFZ programy w tym m.in. rehabilitację słuchu i mowy dla dzieci, a także Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

In Corpore to również działająca od 2005 roku Fundacja, która jest organizacją prowadzącą, promującą i wspomagającą działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Od października 2016 roku to także przeznaczony dla osób w trudnej sytuacji życiowej Instytut Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych In Corpore, który oferuje diagnostykę i opiniowanie w sprawach sądowych dotyczących mi.in. władzy rodzicielskiej, relacji rodzinnych, dysfunkcyjności rodziny oraz opieki nad dzieckiem.