pedagog specjalny, terapeuta WWR i rewalidacji

pedagog

psycholog, pedagog, specjalista wspomagania dziecka z Autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, terapeuta ręki

terapeuta metody Tomatisa

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta