Karolina Juszczyk-Adamus

psycholog, pedagog, specjalista wspomagania dziecka z Autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, terapeuta ręki