Bożena Perczak

oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta widzenia, terapeuta ręki, terapeuta ds. autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych