Małgorzata Trzewiczek

fizjoterapeuta, terapeuta Neurorozwojowej Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego