Dyrektor Fili In Corpore Dąbrowa Górnicza

Psycholog, Doradca zawodowy

Koordynatorzy

Agnieszka Gajoch - Pedagog, certyfikowany terapeuta SI, certyfikowany specjalista treningu słuchowego Johansena, Warnke, Neuroflow, Terapeuta metody Tomatisa

Urszula Rogalska - Specjalista Diagnozy i Terapii Dzieci z Ryzyka Dysleksji, Dysleksją, Dyskalkulią oraz Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Pedagog, Doradca zawodowy, Diagnosta pedagogiczny, Trener umiejętności społecznych 

Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Pedagog terapeuta, Psychoterapeuta CBT, Terapeuta Metody Dobrego Startu, Biblioterapeuta, Opiekun grupy wsparcia dla  rodzin adopcyjnych, Trener Treningu Umiejętności Społecznych

dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Logopeda, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta metody Tomatisa

Logopeda, Specjalista Metody Krakowskiej

Logopeda, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Pedagog, Nauczyciel Montessori

Terapeuta metody Tomatisa

Arteterapeuta, Terapeuta zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Oligofrenopedagog, Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej, Specjalista terapii ręki

muzykoterapeuta, arteterapeuta

fizjoterapeuta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta