Koordynator

Specjalista Diagnozy i Terapii Dzieci z Ryzyka Dysleksji, Dysleksją, Dyskalkulią oraz Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Pedagog, Doradca zawodowy, Diagnosta pedagogiczny, Trener umiejętności społecznych 

Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Pedagog terapeuta, Psychoterapeuta CBT, Terapeuta Metody Dobrego Startu, Biblioterapeuta, Opiekun grupy wsparcia dla  rodzin adopcyjnych, Trener Treningu Umiejętności Społecznych

Terapeuta metody Tomatisa

Arteterapeuta, Terapeuta zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Oligofrenopedagog, Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej, Specjalista terapii ręki

Logopeda, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Logopeda, Specjalista Metody Krakowskiej

Logopeda, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Pedagog, Nauczyciel Montessori

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii ręki

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta