Agnieszka Gajoch i Urszula Rogalska

Koordynatorzy

Agnieszka Gajoch - Pedagog, certyfikowany terapeuta SI, certyfikowany specjalista treningu słuchowego Johansena, Warnke, Neuroflow, Terapeuta metody Tomatisa

Urszula Rogalska - Specjalista Diagnozy i Terapii Dzieci z Ryzyka Dysleksji, Dysleksją, Dyskalkulią oraz Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Pedagog, Doradca zawodowy, Diagnosta pedagogiczny, Trener umiejętności społecznych