Dyrektor Merytoryczny Katowice

psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, dyrektor do spraw organizacyjno-merytorycznych

Dyrektor Administracyjno-Finansowy

psycholog

neurolog

logopeda, terapeuta ręki, filolog polski; w trakcie studiów z neurologopedii klinicznej

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Terapeuta trójpłaszczyznowej, manualnej korekcji wad stóp

z-ca dyrektora administracyjno-finansowego

logopeda, surdologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta rękisurdo

Pedagog specjalny o specjalności: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, Surdopedagog, Specjalista ds. Trudności w matematyce

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, terapeuta zajęciowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog o specjalności: pedagogika rewalidacyjna

psycholog, trener TUS, trener technik relaksacyjnych z elementami mindfulness

pedagog, nauczyciel Montessori i instruktor jogi dla dzieci

fizjoterapeuta, terapeuta koncepcji PNF, terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, specjalista terapii neurorozwojowej, terapeuta NDT BOBATH i Bayby Bobath, Wielowymiarowa terapia manualna stóp, Acces Bars

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent do spraw obsługi klienta

asystent do spraw obsługi klienta