neurolog

pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidator, trener I stopnia sensoplatyka, trener umiejętności społecznych, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

pedagog, nauczyciel Montessori i instruktor jogi dla dzieci

pedagog, diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, WWR, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, specjalista w zakresie trudności w uczeniu się matematyki

Pedagog specjalny o specjalności: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, Surdopedagog, Specjalista ds. Trudności w matematyce

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, terapeuta zajęciowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog o specjalności: pedagogika rewalidacyjna

psycholog, trener TUS, trener technik relaksacyjnych z elementami mindfulness

logopeda, terapeuta ręki, filolog polski; w trakcie studiów z neurologopedii klinicznej

logopeda, surdologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta rękisurdo

fizjoterapeuta, terapeuta koncepcji PNF, terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, specjalista terapii neurorozwojowej, terapeuta NDT BOBATH i Bayby Bobath, Wielowymiarowa terapia manualna stóp, Acces Bars

fizjoterapeuta, osteopata (w trakcie studiów)

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Terapeuta trójpłaszczyznowej, manualnej korekcji wad stóp

z-ca dyrektora administracyjno-finansowego

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent do spraw obsługi klienta

asystent do spraw obsługi klienta