Dyrektor Merytoryczny Katowice

psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, Psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznych, Seksuolog kliniczny, Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wydziału nauk o zdrowiu

neurolog

pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidator, trener I stopnia sensoplatyka, trener umiejętności społecznych, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

pedagog, nauczyciel Montessori i instruktor jogi dla dzieci

pedagog, diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, WWR, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, specjalista w zakresie trudności w uczeniu się matematyki

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, terapeuta zajęciowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog o specjalności: pedagogika rewalidacyjna

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kinezjolog edukacyjny, trener TUS, terapeuta i diagnosta: Integracji Sensorycznej, Bilateralna Integracja - program terapeutyczny, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce

Filolog polski, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, w trakcie szkolenia na psychoterapeutę (psychoterapia w nurcie psychodynamicznym)

psycholog, trener TUS, trener technik relaksacyjnych z elementami mindfulness

Arteterapeutka

logopeda, surdologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta rękisurdo

fizjoterapeuta, specjalista terapii neurorozwojowej: ukończone szkolenia: metoda Vojty, Bobath i Bobath Baby, koncepcja PNF, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej oraz Integracji Strukturalnej

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Terapeuta trójpłaszczyznowej, manualnej korekcji wad stóp

z-ca dyrektora administracyjno-finansowego

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta

asystent ds. obsługi pacjenta