Koordynator - Filia In Corpore Kraków

Neurologopeda, neuroterapeuta II stopnia EEG Biofeedback, terapeuta ręki,  instruktor masażu Shantala, specjalista elektrostymulacji, terapeuta miofunkcjonalny, filolog polski

Psycholog, Socjolog, Trener Umiejętności Społecznych;
Mindfulness - Trening Uważności w pracy z dziećmi

Pracownik sekretaritu