Dyrektor do spraw zarządzania

Psycholog, Socjolog, Trener Umiejętności Społecznych;
Mindfulness - Trening Uważności w pracy z dziećmi
Specjalista metody Johansena ora Metody Tomatisa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog

Psycholog, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR

Fizjoterapeuta

asystent ds. obsługi pacjenta