Dyrektor do spraw zarządzania

Psycholog, Socjolog, Trener Umiejętności Społecznych;
Mindfulness - Trening Uważności w pracy z dziećmi

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog

Pracownik sekretaritu