sale szkoleniowe wynajem

Personalne Centrum Rozwoju Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore to prestiżowe miejsce, położone w bardzo dogodnej lokalizacji (Katowice – ul. Bażantów 2). Inspirująca architektura i czysta elegancja połączona z nowoczesną technologią, mile Cię zaskoczą.


Organizujemy spotkania biznesowe, konferencje, kursy i szkolenia, bankiety. Dysponujemy trzema salami konferencyjnymi z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni, które łącznie przystosowane są do przyjęcia maksymalnie 125 osób.

sale szkoleniowe cennik


Obiekt jest kompleksowo wyposażony i klimatyzowany. Najemcy mogą także korzystać z bezpłatnego parkingu oraz szerokiej gamy usług oferowanych przez Bażantowo CUBE, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (hotel wraz z centrum sportowym i handlowym oraz szeregiem lokali gastronomicznych w najbardziej zielonej części Katowic).


sale szkoleniowe rzut

* Dodatkowa możliwość organizacji przerwy kawowej czy cateringu, a także zakwaterowania w pobliskich apartamentach wykładowców.

Wypożyczalnia sprzętu multimedialnego i nagłośnienia oraz możliwość wykonania wydruków zaświadczeń, bądź kserokopii dokumentów na miejscu.


Kontakt:

Patrycja Gołębiowska

tel. 883337987

patrycja.golebiowska@fundacjaincorpore.pl

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejskapn. „Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w In Corpore" nr WND-RPSL.09.02.06-24-0524/18


Cel główny projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.04.2019r. do 31.12.2020r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. (min. 200 kobiet) a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie- szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu medycznego zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. ( tj. lekarzy, położnych) beneficjent przewiduje działania eduk., które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do min. 450 os. z woj.śląskiego.

Realizatorem będzie Centrum Diagnostyki i Terapii in Corpore.

Wartość projektu: 174 022,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 161 840,92 zł.

Centrum w ramach projektu organizuje Konferencję - Szkoła świadomego rodzicielstwa w In Corpore.

 

fundusze

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, która nastawiona jest na rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowywanie więzi między jej członkami oraz na naukę rozmowy ze sobą.
Głównym założeniem terapii rodzinnej jest praca ze wszystkimi jej członkami. Zakłada się, że rodzina to system, a trudności wykazywane przez jednego lub wielu członków systemu dotyczą wszystkich, i tylko praca z całym systemem może uzdrowić i pomóc w problemie.  Rodzina spotyka się z psychoterapeutą na konsultację. W momencie decyzji o podejmowanej terapii, rodzina proponuje ilość spotkań (min.10), w ramach których będzie realizować z terapeutą zadania z kontraktu, jaki zostanie zawarty.

Kontrakt to nic innego jak tematy rozmów i problemy, z którymi rodzina chce pracować. Po ustalonej wcześniej  ilości spotkań rodzina wraz z terapeutą zastanawia się, co udało się zmienić, nad czym należy jeszcze popracować, i podejmuje samodzielnie decyzję, czy spotkania są kontynuowane. Spotkanie rodzinne w ramach terapii trwa 1,5 h zegarowej i odbywa się minimum raz na dwa tygodnie. W terapii rodzinnej bardzo ważne jest, zarówno to, co dzieje się na terapii, ale również poza nią, w momencie gdy rodzina funkcjonuje sama.

logo neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w naszym Centrum.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.
Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około 8 miesięcy. W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:
zielony różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
zielony utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
zielony podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
zielony wydłuża pamięci słuchową
zielony rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

Skutkiem jest poprawa wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Treść opowiadań, baśni dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne.
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem.

Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe – poszerza wiedzę leksykalną i syntaktyczną, doskonali sprawność narracyjną – umiejętność budowania wypowiedzeń, a poprzez wielokrotne powtarzanie prawidłowo brzmiących wyrazów poprawia się wyrazistość artykulacyjna, często niedoskonała szczególnie u młodszych dzieci.

Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni - wspiera i motywuje dziecko do działania.

Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:
zielony poprawa pewności siebie
zielony wzrost samooceny
zielony obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
zielony poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
zielony w skupieniu uwagi
zielony w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
zielony z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
zielony z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
zielony prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
zielony często sprawia wrażenie nieobecnego
zielony chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Opis pochodzi ze strony neuroflow.pl, został użyty za zgodą właścicieli.

Badanie psychiatryczne – obejmuje ono wywiad z pacjentem, obserwację oraz opis stanu psychicznego (stwierdzone objawy psychopatologiczne).

zielony Orientacja auto i allopsychiczna
zielony Kontakt
zielony Mimika, gestykulacja
zielony Nastrój
zielony Napęd psychoruchowy
zielony Reakcje emocjonalne
zielony Zaburzenia spostrzegania
zielony Zaburzenia toku i treści myślenia

Innowacyjna metoda terapii logopedycznej  - Elektrostymulacja podniebienia miękkiego

Jest to bezbolesny zabieg działanie:
zielony poprawa ukrwienia okolicy operowanej
zielony wzrost pobudzenia tkanek
zielony przyspieszenie gojenia
zielony resorpcja obrzęków
zielony działanie przeciwbólowe
zielony działanie przeciwzapalne
zielony poprawa elastyczności
zielony zapobieganie powstawaniu bliznowców

Zastosowanie:
zielony u pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy
zielony u pacjentów po przebytej operacji w obrębie jamy ustnej – w szczególności po zabiegach rozszczepów podniebienia,
zielony u pacjentów z porażeniem mózgowym
zielony podczas rehabilitacji chorych na afazję.

Może być stosowana u osób w każdym wieku, dzięki możliwości dostosowania parametrów prądu.

Cennik:
5 zabiegów = 100zł 
10 zabiegów = 200zł.
Konsultacja do zabiegów elektrostymulacji: 100zł.

W ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus oferujemy bezpłatne:
zielony diagnozę
zielony wydanie opinii w sprawie nauczania pozaszkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (w związku z reformą oświatową gimnazja będą likwidowane i przekształcane w ośmioletnie szkoły podstawowe).

Adresaci oferty:
zielony polskie dzieci od 6 do 15 r.ż., przebywajace poza granicami kraju

Kryteria i warunki:
zielony rejestracja i pozytywna wstępna kwalifikacja do projektu Libratus (więcej informacji na stronie: www.libratus.edu.pl)
zielony komputer z dostępem do Internetu
zielony kamera internetowa

Najważniejsze informacje:
zielony nasz zasięg – cały świat
zielony diagnoza odbywa się on line, z wykorzystaniem przygotowanej do tego celu platformy edukacyjnej, przeprowadzana jest przez polskich specjalistów  
zielony wydana opinia umożliwia polskim dzieciom, przebywającym za granicą, bezpłatną polską edukację i stały kontakt z językiem ojczystym bez konieczności uczęszczania do szkoły w Polsce. Kształcenie odbywa się w trybie nauczania domowego, zgodnie z polską podstawą programową
zielony z pomocą stworzonej platformy edukacyjnej każde dziecko otrzymuje treści edukacyjne z danego przedmiotu, które może w dowolnym czasie realizować. Uczniowie zdobywają wiedzę w prosty i przyjemny sposób poprzez prezentacje multimedialne oraz zadania sprawdzające, bazując na udostępnionych przez szkołę współczesnych podręcznikach
zielony Szkoły Libratus uczą, egzaminują i wydają świadectwa ukończenia klasy bez konieczności wychodzenia z domu. Zapisy, nauka, egzaminy oraz konsultacje z nauczycielami odbywają się on-line
zielony Polska szkoła przez Internet wspiera w edukacji dzieci za granicą, odbywa się na poziomie: zerówki, szkoły podstawowej, gimnazjum  

Przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=SnUxaEuRvsU
https://www.youtube.com/watch?v=bDYe77mxx7M&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=t8r2me9RqIU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=UzP5DooHCGk&t=129s