Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 stycznia 2020. do 31 grudnia 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejska

Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży pow.20 tyg (300K). a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (300os. 60K, 240M) szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (80os, 50K,30M) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do 680os. zamieszkujących woj. śląskie, teren Bielska - Białej.

 

 

fundusze

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 stycznia 2020. do 31 grudnia 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejska

Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży pow.20 tyg (200K) a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (200os. 40K, 160M) szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (50os, 40K,10M) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do 450os. zamieszkujących woj. śląskie, teren Dąbrowy Górniczej.

 

fundusze

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejskapn. „Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w In Corpore" nr WND-RPSL.09.02.06-24-0524/18


Cel główny projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.04.2019r. do 31.12.2020r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. (min. 200 kobiet) a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie- szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu medycznego zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. ( tj. lekarzy, położnych) beneficjent przewiduje działania eduk., które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do min. 450 os. z woj.śląskiego.

Realizatorem będzie Centrum Diagnostyki i Terapii in Corpore.

Wartość projektu: 174 022,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 161 840,92 zł.

Centrum w ramach projektu organizuje Konferencję - Szkoła świadomego rodzicielstwa w In Corpore.

 

fundusze

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, która nastawiona jest na rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowywanie więzi między jej członkami oraz na naukę rozmowy ze sobą.
Głównym założeniem terapii rodzinnej jest praca ze wszystkimi jej członkami. Zakłada się, że rodzina to system, a trudności wykazywane przez jednego lub wielu członków systemu dotyczą wszystkich, i tylko praca z całym systemem może uzdrowić i pomóc w problemie.  Rodzina spotyka się z psychoterapeutą na konsultację. W momencie decyzji o podejmowanej terapii, rodzina proponuje ilość spotkań (min.10), w ramach których będzie realizować z terapeutą zadania z kontraktu, jaki zostanie zawarty.

Kontrakt to nic innego jak tematy rozmów i problemy, z którymi rodzina chce pracować. Po ustalonej wcześniej  ilości spotkań rodzina wraz z terapeutą zastanawia się, co udało się zmienić, nad czym należy jeszcze popracować, i podejmuje samodzielnie decyzję, czy spotkania są kontynuowane. Spotkanie rodzinne w ramach terapii trwa 1,5 h zegarowej i odbywa się minimum raz na dwa tygodnie. W terapii rodzinnej bardzo ważne jest, zarówno to, co dzieje się na terapii, ale również poza nią, w momencie gdy rodzina funkcjonuje sama.

sale szkoleniowe wynajem

Personalne Centrum Rozwoju Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore to prestiżowe miejsce, położone w bardzo dogodnej lokalizacji (Katowice – ul. Bażantów 2). Inspirująca architektura i czysta elegancja połączona z nowoczesną technologią, mile Cię zaskoczą.


Organizujemy spotkania biznesowe, konferencje, kursy i szkolenia, bankiety. Dysponujemy trzema salami konferencyjnymi z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni, które łącznie przystosowane są do przyjęcia maksymalnie 125 osób.

sale szkoleniowe cennik


Obiekt jest kompleksowo wyposażony i klimatyzowany. Najemcy mogą także korzystać z bezpłatnego parkingu oraz szerokiej gamy usług oferowanych przez Bażantowo CUBE, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (hotel wraz z centrum sportowym i handlowym oraz szeregiem lokali gastronomicznych w najbardziej zielonej części Katowic).


sale szkoleniowe rzut

* Dodatkowa możliwość organizacji przerwy kawowej czy cateringu, a także zakwaterowania w pobliskich apartamentach wykładowców.

Wypożyczalnia sprzętu multimedialnego i nagłośnienia oraz możliwość wykonania wydruków zaświadczeń, bądź kserokopii dokumentów na miejscu.


Kontakt:

Patrycja Gołębiowska

tel. 883337987

patrycja.golebiowska@fundacjaincorpore.pl

Badanie psychiatryczne – obejmuje ono wywiad z pacjentem, obserwację oraz opis stanu psychicznego (stwierdzone objawy psychopatologiczne).

zielony Orientacja auto i allopsychiczna
zielony Kontakt
zielony Mimika, gestykulacja
zielony Nastrój
zielony Napęd psychoruchowy
zielony Reakcje emocjonalne
zielony Zaburzenia spostrzegania
zielony Zaburzenia toku i treści myślenia

Innowacyjna metoda terapii logopedycznej  - Elektrostymulacja podniebienia miękkiego

Jest to bezbolesny zabieg działanie:
zielony poprawa ukrwienia okolicy operowanej
zielony wzrost pobudzenia tkanek
zielony przyspieszenie gojenia
zielony resorpcja obrzęków
zielony działanie przeciwbólowe
zielony działanie przeciwzapalne
zielony poprawa elastyczności
zielony zapobieganie powstawaniu bliznowców

Zastosowanie:
zielony u pacjentów z opóźnionym rozwojem mowy
zielony u pacjentów po przebytej operacji w obrębie jamy ustnej – w szczególności po zabiegach rozszczepów podniebienia,
zielony u pacjentów z porażeniem mózgowym
zielony podczas rehabilitacji chorych na afazję.

Może być stosowana u osób w każdym wieku, dzięki możliwości dostosowania parametrów prądu.

Cennik:
5 zabiegów = 100zł 
10 zabiegów = 200zł.
Konsultacja do zabiegów elektrostymulacji: 100zł.