Przy dzisiejszym trybie życia i niskim poziomie aktywności fizycznej u coraz większej liczby dzieci rozwija się nieprawidłowa postawa ciała. Brak optymalnego napięcia posturalnego w okresie wczesnodziecięcym może być zniwelowany za pomocą rehabilitacji neurorozwojowej. Jeżeli jednak z różnych powodów w późniejszym wieku ujawnią się wady postawy należy rozpocząć rehabilitację ukierunkowaną, mającą na celu korekcję konkretnej wady. Źle dobrana aktywność fizyczna (np. regularne treningi sportowe) może niejednokrotnie wpływać na pogłębianie się istniejących już wad postawy.

Zajęcia rehabilitayjne obejmują w zależności od potrzeb terapię manualną (przywracanie prawidłowej ruchomości stawów, łańcuchów mięśniowo-powięziowych i nerwów obwodowych), odpowiednio dopasowane ćwiczenia, stabilizację centralną i obwodową oraz edukację dziecka i rodziców w zakresie kontroli postawy ciała i zalecanych form aktywności fizycznej.

Wykorzystanie umiejętności i wiedzy nabytej podczas sesji rehabilitacyjnych pozwala niejednokrotnie na bezpieczne wykonywanie elementów sportowych, bez narażania się na pogłębienie problemu czy urazy sportowe.

Terapia wad postawy ciała polecana jest wszystkim, u których da się zauważyć odstępstwa od prawidłowej postawy takie jak: wysunięta głowa, odstające łopatki, asymetrycznie ustawienie miednicy, koślawienie kolan i stóp, czy nierpawidłowe ukształtowanie kręgosłupa np. skoliozy. Plecana jest również osobom aktywnym fizycznie w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami obciążeń treningowych.