Badanie psychiatryczne – obejmuje ono wywiad z pacjentem, obserwację oraz opis stanu psychicznego (stwierdzone objawy psychopatologiczne).

zielony Orientacja auto i allopsychiczna
zielony Kontakt
zielony Mimika, gestykulacja
zielony Nastrój
zielony Napęd psychoruchowy
zielony Reakcje emocjonalne
zielony Zaburzenia spostrzegania
zielony Zaburzenia toku i treści myślenia