Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 stycznia 2020. do 31 grudnia 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejska

Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży pow.20 tyg (200K) a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (200os. 40K, 160M) szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (50os, 40K,10M) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do 450os. zamieszkujących woj. śląskie, teren Dąbrowy Górniczej.

 

fundusze